Skip to main content

Danh sách các CIP

Đề xuất Cải tiến Cardano (CIP) là một tài liệu thiết kế chính thức dành cho cộng đồng Cardano, cung cấp thông tin hoặc mô tả một tính năng mới cho mạng Cardano, các quy trình hoặc môi trường của nó một cách ngắn gọn và đầy đủ về mặt kỹ thuật. Trong CIP này, chúng tôi mô tả CIP là gì, quy trình CIP hoạt động như thế nào và người dùng nên đề xuất, thảo luận và cấu trúc một CIP như thế nào.

Cardano Foundation dự định CIP sẽ là cơ chế chính để đề xuất các tính năng mới, thu thập ý kiến ​​đóng góp của cộng đồng về một vấn đề và để ghi lại các quyết định thiết kế đã được áp dụng cho Cardano. Vì các CIP được duy trì dưới dạng tệp văn bản trong kho lưu trữ được tạo phiên bản, lịch sử sửa đổi của chúng là bản ghi lịch sử của đề xuất tính năng.

Các Đề xuất Cải tiến Cardano (CIP) mô tả các tiêu chuẩn, quy trình; hoặc cung cấp các hướng dẫn hoặc thông tin chung cho Cộng đồng Cardano. Đó là một quy trình giao tiếp kỹ thuật chính thức tồn tại ngoài chuỗi. CIP không đại diện cho một cam kết dưới bất kỳ hình thức nào đối với các dự án hiện có. Thay vào đó, chúng là một tập hợp các giải pháp hợp lý và hợp lý cho các vấn đề chung trong hệ sinh thái Cardano. CIP phát triển xung quanh các trạng thái khác nhau, có thể do một hoặc nhiều tác giả thực hiện

 1. CIP 1 - Quy trình CIP - Đã xong
 2. CIP 2 - Thuật toán lựa chọn coin cho cardano - Đã xong
 3. CIP 3 - Tạo khóa cho ví - Đã xong
 4. CIP 4 - Kiểm tra Ví - Bản nháp
 5. CIP 5 - Tiền tố Bech32 phổ biến - Đã xong
 6. CIP 6 - Siêu dữ liệu mở rộng cho Stake pool - Bản nháp
 7. CIP 7 - Lợi ích của đường cong cam kết (Pledge) - Đang xem xét
 8. CIP 8 - Ký tin nhắn - Bản nháp
 9. CIP 9 - Tham số giao thức - Đã xong
 10. CIP 10 - Đăng ký nhãn siêu dữ liệu giao dịch - Đã xong
 11. CIP 11 - Chuỗi khóa cho ví HD - Đã xong
 12. CIP 12 - Nhà điều hành nhóm Stake trên chuỗi cho các đại biểu giao tiếp - Bản nháp
 13. CIP 13 - Chương trình Cardano Uri - Bản nháp
 14. CIP 14 - Dấu vân tay tài sản của người dùng - Đã xong
 15. CIP 15 - Định dạng siêu dữ liệu đăng ký chất xúc tác - Đã xong
 16. CIP 16 - Các định dạng tuần tự hóa khóa mật mã - Đã xong
 17. CIP 17 - Danh mục đầu tư của phái đoàn Cardano - Đã xong
 18. CIP 18 - Ví nhiều key Stake - Bản nháp
 19. CIP 19 - Địa chỉ Cardano - Đã xong
 20. CIP 20 - Tin nhắn giao dịch/siêu dữ liệu bình luận - Đã xong
 21. CIP 21 - Yêu cầu giao dịch cho khả năng tương tác với ví phần cứng - Bản nháp
 22. CIP 22 - Xác thực người vận hành pool - Đã xong
 23. CIP 23 - Phí tối thiểu công bằng - Đang xem xét
 24. CIP 24 - Bảng xếp hạng Không Tập trung - Bản nháp
 25. CIP 25 - Tiêu chuẩn siêu dữ liệu NFT - Đã xong
 26. CIP 26 - Siêu dữ liệu ngoài chuỗi Cardano - Bản nháp
 27. CIP 27 - Tiêu chuẩn tiền bản quyền cộng đồng CNFT - Đã xong
 28. CIP 28 - Tham số giao thức (Alonzo) - Đã xong
 29. CIP 29 - Các định dạng tuần tự hóa kịch bản tiền tệ giai đoạn-1 - Đã xong
 30. CIP 30 - Cầu nối Web Dapp-Wallet cho Cardano - Bản nháp
 31. CIP 31 - Đầu vào tham chiếu - Vasil Hardfork (Xem bản dịch)
 32. CIP 32 - Dữ liệu nội tuyến - Vasil Hardfork (Xem bản dịch)
 33. CIP 33 - Các tập lệnh tham chiếu - Vasil Hardfork (Xem bản dịch)
 34. CIP 34 - Dăng ký ID chuỗi - Bản nháp
 35. CIP 35 - Sự tiến hóa cốt lõi của Plutus - Đã xong
 36. CIP 36 - Catalyst/Voltaire Đăng ký Định dạng siêu dữ liệu (Cập nhật) - Đang xem xét
 37. CIP 40 - Đầu ra tài sản thế chấp rõ ràng - Vasil Hardfork (Xem bản dịch)
 38. CIP 42 - Plutus mới tích hợp serialisedata - Đang xem xét
 39. CIP 52 - Hướng dẫn kiểm toán tốt nhất của Cardano - Đang xem xét
 40. CIP 54 - Cardano NFTs thông minh - Bản nháp
 41. CIP 55 - Thông số giao thức thời đại Babbage - Đang xem xét
 42. CIP 59 - Thuật ngữ xung quanh các tính năng cốt lõi - Đã xong
 43. CIP 0381 - Hỗ trợ Plutus cho các cặp qua BLS12_381 - Đang xem xét
 44. CIP 1852 - Phân cấp xác định (HD) ví cho Cardano - Đã xong
 45. CIP 1853 - Phân cấp xác định (HD) Cold Kes Stake Pool cho Cardano - Đã xong
 46. CIP 1854 - Ví HD đa chữ ký - Bản nháp
 47. CIP 1855 - Khóa giả cho ví HD - Đã xong

Nguồn bài viết tại đây


Picture