Skip to main content

Dữ liệu nội tuyến (CIP32)

tip

Đề xuất này đã được chấp thuận và được triển khai trong bản nâng cấp Hardfork Vasil cùng với 3 đề xuất khác là CIP 31, 33, 40. Đây là các đề xuất rất quan trọng giúp nâng cao hiệu suất của mạng lưới Cardano trong kỷ nguyên Basho.

Tóm tắt

Chúng tôi đề xuất đính kèm Dữ kiện (datums) gốc với Kết quả đầu ra thay vì chỉ lưu thông tin mã hóa băm (hash) của dữ liệu. Điều này cho phép việc giao tiếp giữa Người dùng với nhau đơn giản và dễ dàng hơn. Đề xuất này được đặt tên là Dữ liệu nội tuyến (Inline datums)


Đang cập nhật ...

Nguồn bài viết tại đây


Picture