Skip to main content

Đầu ra tài sản thế chấp rõ ràng (CIP40)

tip

Đề xuất này đã được chấp thuận và được triển khai trong bản nâng cấp Hardfork Vasil cùng với 3 đề xuất khác là CIP 31, 32, 33. Đây là các đề xuất rất quan trọng giúp nâng cao hiệu suất của mạng lưới Cardano trong kỷ nguyên Basho.

Tóm tắt

Tài liệu này mô tả việc thêm một loại Đầu ra mới vào các giao dịch được gọi là Đầu ra tài sản thế chấp (Collateral Outputs)


Vấn đề

Đối với Alonzo, các giao dịch gọi là hợp đồng thông minh Plutus được yêu cầu đưa ra tài sản thế chấp để trang trải chi phí tiềm ẩn của việc thực hiện hợp đồng thông minh không thành công. Đầu vào được sử dụng làm tài sản thế chấp có các đặc tính sau:

  1. Không thể chứa bất kỳ token nào (chỉ ADA)
  2. Không thể là địa chỉ tập lệnh
  3. Phải là đầu vào UTXO
  4. Ít nhất phải bằng một số phần trăm phí trong tx (tỷ lệ phần trăm cụ thể do một tham số giao thức quyết định)
  5. Có thể là mục nhập UTXO giống như được sử dụng trong đầu vào tx không thế chấp
  6. Được sử dụng hoàn toàn (không thay đổi) nếu việc thực hiện hợp đồng không thành công trong quá trình xác thực giai đoạn 2
  7. Không bị tiêu thụ nếu xác thực giai đoạn 2 thành công
  8. Ngoài ra, không thể có nhiều hơn đầu vào maxColInputs (tham số giao thức) và các đầu vào phải bao gồm một tỷ lệ phần trăm phí được xác định bởi ensurePercent (tham số giao thức)

Tuy nhiên,

  • Hạn chế số 1 là vấn đề vì người dùng dApp khó tính hiếm khi có các mục nhập UTXO không chứa bất kỳ token nào. Để chống lại điều này, các ví đã tạo ra một UTXO "tài sản thế chấp" phụ thuộc vào ví đặc biệt để dành riêng cho việc sử dụng tài sản thế chấp cho các dApp không phải là một UX tuyệt vời.
  • Hạn chế số 6 có vấn đề vì ví muốn bảo vệ người dùng ký kết các giao dịch với tài sản thế chấp lớn vì họ không thể xác minh xem giao dịch có thất bại khi được gửi hay không (đặc biệt đúng đối với ví phần cứng)

Đang cập nhật ...

Nguồn bài viết tại đây


Picture