Skip to main content

Đánh giá dự án

Proposal Assessor (PA) là gì?

Proposal Assessor (PA) là người đánh giá đề xuất. Người đánh giá đề xuất (PA) là một vai trò tự chỉ định trong Chương trình dự án Catalyst của Cardano. Trong vai trò này, PA đọc và đánh giá các đề xuất, xác định mức độ phù hợp của từng đề xuất với ba tiêu chí: Tính tác động, tính khả thi và khả năng kiểm toán. PA sẽ chấm điểm cho các đề xuất kèm với lời nhận xét có cơ sở lý luận và thực tiễn, điểm cá nhân trung bình trên ba tiêu chí sẽ cho điểm tổng thể cho đề xuất.

Với tư cách là PA, bạn đóng một vai trò quan trọng trong quy trình tài trợ của Catalyst bằng cách cung cấp hướng dẫn cho những cử tri, những người sẽ sử dụng quy trình này để đưa ra quyết định bỏ phiếu của họ. Đồng thời PA cũng cung cấp phản hồi cho những người đề xuất về cách cải thiện đề xuất của họ, giúp tăng chất lượng tổng thể của đề xuất trong mỗi vòng tài trợ.

Để biết thêm thông tin về PA hãy tham gia cộng đồng PA tại https://t.me/Fimi_PA

Ai có thể trở thành người đánh giá đề xuất (PA)?

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành người đánh giá đề xuất (PA). Vai trò này phù hợp với những người năng động, khám phá ý tưởng… có kiến thức chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể là hữu ích nhưng không phải là một yêu cầu.

Làm cách nào để tôi có thể trở thành người đánh giá đề xuất (PA)?

Mỗi fund, bạn có thể đăng ký để trở thành người đánh giá đề xuất. Chỉ cần vào https://cardano.ideascale.com/ để đăng ký. Trước mỗi vòng, bạn sẽ tự động được hỏi xem bạn có mong muốn trở thành PA của fund đó không. Bạn chỉ cần chọn Yes.

Làm thế nào tôi có thể trở thành một PA hiệu quả?

Để trở thành một PA tốt hơn, hãy đọc kỹ và tuân theo các nguyên tắc hướng dẫn:

  1. Hướng dẫn đánh giá đề xuất (PA)
  2. Thẻ đỏ và thẻ vàng
  3. Các tiêu chí đánh giá

Làm thế nào tôi có thể tham gia cộng đồng PA?

Bạn tham gia nhóm thảo luận Telegram

Lịch trình cho các PA trong mỗi Fund là khi nào?

Mỗi vòng tài trợ (hiện tại là 12 tuần/fund) sẽ cung cấp khoảng thời gian 7 ngày cho các Đánh giá của PA được gọi là giai đoạn "Đánh giá Đề xuất". Mỗi fund sẽ có lịch cụ thể cho từng giai đoạn.

Người đánh giá đề xuất kinh nghiệm (vPA) là gì?

Người đánh giá đề xuất kinh nghiệm (vPA) là người đánh giá các bản đánh giá đề xuất của PA, đảm bảo rằng chất lượng đánh giá của các PA đạt tiêu chuẩn cao và được cải thiện theo thời gian. vPA giúp lọc ra các bài đánh giá kém và các tác nhân độc hại cố gắng gây hại cho quá trình đánh giá.

Làm thế nào để trở thành vPA?

Để trở thành vPA thì bạn phải là PA từ 2 fund trở lên và kết quả đánh giá phải đạt Xuất sắc và Tốt (tùy từng fund sẽ có quy định cụ thể). Đây là vai trò hoàn hảo cho những PA muốn tham gia sâu hơn vào việc đi đầu trong sự phát triển của quy trình tài trợ Project Catalyst.

vPA sẽ làm gì?

Sau khi PA gửi đánh giá của họ, một tệp CSV ẩn danh chứa tất cả các đánh giá sẽ được các vPA của PA đánh giá ngang hàng, vPA sẽ lọc ra các đánh giá không đạt tiêu chuẩn.


Picture