Skip to main content

Người nộp đề xuất

'Quy trình đề xuất' trong Project Catalyst là gì?

Cộng đồng Cardano có một ngân quỹ được phân bổ cho Dự án Catalyst để giúp tài trợ cho các dự án mang lại lợi ích cho hệ sinh thái và cộng đồng chung của Cardano. Những người đề xuất có ý tưởng có thể đưa ra các đề xuất về Cardano Ideascale để nhận được tài trợ cho các dự án của họ nếu cộng đồng bỏ phiếu cho đề xuất của họ.

Tại sao tôi nên đề xuất trong Project Catalyst?

Nếu bạn có một ý tưởng tuyệt vời có thể giải quyết một vấn đề được nêu ra trong một thử thách tài trợ thì bạn nên tham gia vào DAO lớn nhất thế giới để nhận được tài trợ cho dự án của mình. Trên đường đi, bạn sẽ học được nhiều điều về phân quyền và Cộng đồng Cardano đang tìm cách hỗ trợ và tham gia vào các dự án tuyệt vời.

Ai có thể đề xuất trong Project Catalyst?

Bất kỳ ai cũng có thể gửi đề xuất để được cấp vốn. Quá trình đề xuất là công khai và minh bạch. Các đề xuất phải được nhắm mục tiêu để giải quyết các vấn đề được nêu ra bởi một thách thức tài trợ nhất định.

Làm cách nào để đề xuất trong Project Catalyst?

Sau khi đăng ký vào Cardano Ideascale, bạn có thể gửi đề xuất khi một vòng tài trợ mới được mở, hiện là 12 tuần một lần.

Làm cách nào để viết một đề xuất hiệu quả?

Các đề xuất hiệu quả sẽ cần phải giải quyết một thách thức cụ thể được đưa ra cho vòng tài trợ đó. Người đề xuất cần phải bao gồm một danh sách kiểm tra các yêu cầu để đề xuất của họ được chấp nhận cho quy trình quản trị biểu quyết.

Bạn có thể dùng bản hướng dẫn đề xuất chính thức để tìm hiểu về cách viết một đề xuất hiệu quả. Các đề xuất được Cố vấn Cộng đồng xem xét theo tiêu chuẩn.

Làm cách nào để tăng xác suất được cấp vốn?

Để tăng cường thay đổi của bạn về việc được tài trợ thành công, những người đề xuất sẽ muốn tương tác với cộng đồng nếu có thể để nhận được phản hồi giúp họ cải thiện đề xuất của mình. Bạn có thể tham gia vào các cuộc đối thoại về đề xuất của mình trên cộng đồng Cardano Project Catalyst Discord hoặc tham gia vào các phiên họp Swarm sessions..

Nguồn bài viết tại đây


Picture