Skip to main content

Đăng ký và Bỏ phiếu

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quy trình đăng ký và bỏ phiếu cho các dự án trên Project Catalyst. Hướng dẫn này áp dụng cho vòng bỏ phiếu từ Fund9. 

Bạn có thể Đăng ký ví bầu thông qua một số nền tảng ví sau đây:

Cảnh báo

AdaLite, Typhon Wallet và CCVault là các ví của bên thứ ba không được IOHK phát triển hoặc hỗ trợ. Bạn cần phải tự tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng các ví này.

Lưu ý
 • Ví phải có số dư tối thiểu là 500 ADA trong ví gốc, không bao gồm phần thưởng.
 • Trước khi đăng ký, bạn phải cài đặt phiên bản Catalyst Voting mới nhất.
 • Người dùng Android: Tải Catalyst Voting tại đây.
 • Người dùng iOS: Tải Catalyst Voting tại đây (không hỗ trợ iPhone 6 trở về trước).
 • Đăng ký phải được hoàn thành trước ngày 4/8/2022, 11:00 UTC (đối với Fund9).
 • Việc đăng ký sẽ phả trả phí, khoảng từ 0,17 - 0,18 ADA
tip
 • Hãy bỏ qua Bước 2, nếu bạn đã đăng ký bỏ phiếu từ Fund4 và đã có thể bỏ phiếu, đăng ký của bạn sẽ tự động có hiệu lực cho các vòng bỏ phiếu sau đó mà không cần đăng ký lại. Miễn là bạn vẫn có mã QR và mã PIN của mình. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các đăng ký từ Fund2 hoặc Fund3.
 • Mỗi lần đăng ký, bạn sẽ được cung cấp một mã QR và mã PIN duy nhất. Bạn cần phải lưu lại thật cẩn thận. Không có mã QR sẽ không có phiếu bầu! Không có mã PIN sẽ không có phiếu bầu.
 • Nếu bạn muốn đăng ký nhiều ví, bạn có thể lặp lại toàn bộ quy trình cho mỗi ví của mình.

Bước 1: Cài đặt phiên bản mới nhất

Tải phiên bản mới nhất của Catalyst Voting trên thiết bị di động của bạn.

HuongDanVote_01

Bước 2: Tạo mã QR để đăng ký

Hãy chọn một trong hai cách dưới đây để thực hiện

Thực hiện trên ví Yoroi - Mobile

2.1 Mở Yoroi mobile và chọn ví muốn đăng ký để bình chọn.

 • Nếu thời gian đăng ký đang mở, bạn sẽ thấy biểu ngữ “CATALYST VOTING REGISTRATION” NGAY trên đầu màn hình lịch sử giao dịch:

HuongDanVote_Yoroi_01

2.2 Đăng ký

 • Nhấn vào biểu ngữ “CATALYST VOTING REGISTRATION”.
 • Hãy ghi lại mã PIN được cung cấp trên màn hình. Rất quan trong.
 • Bạn phải sao lưu mã này đúng cách vì mã này sẽ được yêu cầu để hoàn tất đăng ký của bạn trong ứng dụng Catalyst sau này.

HuongDanVote_Yoroi_02

2.3 Xác nhận đăng ký

 • Sau khi xác thực mã PIN, bạn cần nhập mật khẩu chi tiêu của mình (hoặc vân tay nếu nó đã được kích hoạt).
 • Bước này sẽ ghi nhận yêu cầu đăng ký của bạn lên blockchain, vì vậy sẽ mất một khoản phí nhỏ khoảng từ 0.17 - 0.18 ADA.

HuongDanVote_Yoroi_03

2.4 Nhận mã QR code

 • Màn hình chính sẽ xuất hiện mã QR code. Đến đây bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký mã QR.
 • Hãy chụp và sao lưu mã QR code này cẩn thận. Vì bạn sẽ còn dùng lại nó trong các bước tiếp theo.
 • Nếu mất bản sao lưu này, bạn sẽ phải thực hiện lại các bước trên một lần nữa.

HuongDanVote_Yoroi_04

Thực hiện trên ví Daedalus

2.1. Tìm đến trang đăng ký bỏ phiếu từ menu ở phía bên trái.

 • Xác nhận rằng bạn đã cài đặt ứng dụng Bầu chọn Catalyst.
 • Xác nhận rằng bạn có ít nhất 500 ADA tại thời điểm snapshot.
 • Bấm vào "Đăng ký để bình chọn"

HuongDanVote_02

**Chọn ví bạn muốn bỏ phiếu và nhấp vào "Tiếp tục"

 • Đảm bảo rằng bạn có ít nhất 500 ADA tại thời điểm snapshot.
 • Số tiền này phải còn trong ví này cho đến thời điểm snapshot để xác thực quyền biểu quyết của bạn. 
 • Ngày và thời gian snapshot cho mỗi Quỹ sẽ được thông báo thông qua các kênh truyền thông và xã hội chính thức của Cardano

HuongDanVote_03

2.2. Xác thực đăng ký

 • Nhập mật khẩu chi tiêu cho ví của bạn.

HuongDanVote_04

HuongDanVote_05

2.3. Chờ xác thự giao dịch

 • Chờ khoảng 5 phút cho đến khi giao dịch được xác nhận bởi blockchain và nhấp vào "Continue". 
 • Không đóng Daedalus trong thời gian này, nếu không đăng ký của bạn sẽ bị hủy và bạn sẽ phải bắt đầu lại:

HuongDanVote_06

2.4. Tạo mã PIN

 • Đặt mã PIN gồm 4 chữ số mà bạn chọn.
 • Xác nhận mã đó lần 2 và nhấp vào "Continue".

HuongDanVote_07

Hãy nhớ ghi nhớ mã PIN nó hoặc viết nó ra vì bạn sẽ cần nó để bỏ phiếu sau này. Lưu ý rằng nếu bạn mất mã PIN, bạn sẽ không thể bỏ phiếu và bạn sẽ cần phải lặp lại quy trình đăng ký để chọn mã PIN mới.

2.5. Tạo QR Daedalus sẽ tạo mã QR mà bạn sẽ sử dụng trên Ứng dụng Catalyst để hoàn tất đăng ký và bỏ phiếu của bạn.

 • Chọn "Save as PDF" 
 • Nhấp vào nút "Save" ở cửa sổ nhỏ
 • Lưu ý rằng nếu bạn không lưu mã QR, bạn sẽ không thể hoàn thành đăng ký để bỏ phiếu. 

HuongDanVote_08

2.6. Hoàn thành

 • Chờ thông báo xác nhận "PDF successfully downloaded"
 • Nhấp vào " Close ". 

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành việc đăng kỳ QR và PIN trên Daedalus.

Bước 3: Đăng ký quyền bỏ phiếu

Thực hiện trên điện thoại với Catalyst Voting
 • Chỉ tiến hành quy trình dưới đây sau khi đã thưc hiện Bước 2 (Tạo mã QR)
 • Bạn phải sử dụng mã QR mà bạn đã đăng ký trước thời điểm snapshot.

3.1. Mở ứng dụng Bầu chọn Catalyst trên thiết bị di động

 • Nhấn vào " Let's start, nếu muốn xem hướng dẫn
 • hoặc nhấn Skip để bỏ qua

HuongDanVote_09

3.2. Tiếp theo

 • Bấm vào " Register now (đăng ký ngay)

HuongDanVote_10

3.3. Tiếp theo

 • Bấm vào Scan voting QR code.
 • Quét mã QR mà bạn đã nhận được ở Bước 2

HuongDanVote_11

3.4. Nhập mã PIN

 • Là dãy 4 chữ số mà bạn đã đặt ở Bước 2.
 • Nhấn CONFIRM.
 • Bạn đã hoàn thành bước đăng ký bỏ phiếu

HuongDanVote_12

Bước 4: Bỏ phiếu chính thức

Thực hiện trên điện thoại với Catalyst Voting

4.1 Bây giờ bạn cần đợi cho đến khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, bạn sẽ thấy quyền biểu quyết của mình, tương ứng với lượng ADA, mà bạn có trong ví của mình tại thời điểm snapshot. Trong trường hợp của tôi, quyền biểu quyết của tôi sẽ là 984.

HuongDanVote_13

4.2 Đọc qua các đề xuất khác nhau và bỏ phiếu (Có hoặc Không).

 • Bạn có thể bỏ phiếu cho một đề xuất duy nhất, cho một số đề xuất hoặc cho tất cả các đề xuất - điều đó tùy thuộc vào bạn. 
 • Số lượt bầu chọn sẽ không ảnh hưởng đến số lượng phần thưởng của bạn.
 • Bạn phải bầu chọn tối thiểu một đề xuất để được nhận thưởng.

HuongDanVote_14

4.3 Chọn một đề xuất.

HuongDanVote_15

4.4 Sau mỗi lần chọn

 • Ứng dụng Bầu chọn Catalyst sẽ nhắc bạn rằng phiếu bầu của bạn vẫn chưa được gửi.
 • Đừng gửi phiếu bầu nếu bạn chưa hoàn thành việc bầu chọn. Mỗi lần gửi phiếu bầu sẽ mất một lần phí.
 • Hãy chắc chắn bạn hoàn thành quá trình bầu trọn của bạn trước khi gửi phiếu bầu đi chính thức.

HuongDanVote_16

4.4 Khi bạn đã sẵn sàng gửi phiếu bầu

 • Hãy chuyển đến phần "My Votes"
 • Và nhấn vào "Cast my votes"

HuongDanVote_17

4.5 Nhập mã PIN

 • Nhập mã PIN (bạn đã bạn đã tạo ở Bước 2) để cho phép phiếu bầu
 • Và nhấn "Confirm"

HuongDanVote_18

4.6 Thông báo xác nhận Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận cho biết rằng các phiếu bầu của bạn hiện đã được gửi đến blockchain. Điều này có nghĩa là bạn đã hoàn thành quá trình bỏ phiếu.

HuongDanVote_19

Mọt khi bạn đã gửi phiếu bầu của mình, bạn sẽ không thể thay đổi được. Trừ khi bạn làm lại toàn bộ quy trình từ Bước 4.3

Danh sách các Đề xuất của FIMI tại Fund9

Chỉ cần vào ô Search gõ FIMI bạn sẽ tìm thấy tất cả các đề xuất của chúng tôi. Xin cám ơn sự ủng hộ của các bạn!

Dưới đây là danh sách và đường link, nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết thêm.

 1. CardanoTalk for Vietnamese: Đề xuất tổ chức livestream miễn phí hàng tuần với các chuyên đề chuyên sâu cho cộng đồng Cardano Việt nam.
 2. Marlowe Course for Vietnam Devs: Đề xuất mở lớp dạy Marlowe miễn phí để mọi người đều có thể tự tạo smart contract.
 3. Blockchain Course for Vietnam Devs: Đề xuất mở lớp dạy kiến thức nền tảng về Blockchain & Crypto miễn phí.
 4. Plutus Video Sub for Vietnam Devs: Đề xuất dịch phụ đề video khóa học Plutus Pioneer Program, khóa 3.
 5. CatalystTalk: Grow Vietnamese Devs: Đề xuất thực hiện các buổi nói chuyện và chia sẻ kiến thức, thông tin về dự án Catalyst (online).

Picture