Skip to main content

Khóa học CBCA

Tập hợp các video bài giảng khóa học Cardano Blockchain Certified Associate (CBCA) do Cardano Foundation cung cấp. Chi tiết nội dung và bài giảng gốc tại đây.

Ps: Các bài giảng đang tiếp tục được dịch thuật và cập nhật


Hướng dẫn để xem thêm nhiều video trong danh sách

Picture


Picture