Skip to main content

Giới thiệu

Một số người mới bắt đầu sẽ khá bối rối khi cùng lúc thấy xuất hiện cả Haskell, PlutusMarlowe đều có thể dùng để lập trình Hợp đồng thông minh trên nền tảng Cardano. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn vị thế của từng ngôn ngữ này.

Cardano được viết bằng Haskell, một ngôn ngữ chức năng nhấn mạnh các chức năng 'thuần túy'. Nghĩa là, các hàm tạo ra cùng một kết quả cho cùng một đầu vào.

Haskell đặc biệt phù hợp với mã bảo đảm cao của Cardano và nhu cầu xác minh chính thức hơn trong chuỗi khối. Cardano đặt mục tiêu trở thành một hệ thống tài chính và xã hội toàn cầu, đòi hỏi mức độ tin cậy và xác minh rất cao.

Nhiều công ty khác sử dụng Haskell, cả vì tính chất bảo mật và bản chất chức năng thuần túy của nó. Các công ty nổi tiếng như Oracle và Facebook tương ứng sử dụng Haskell cho nghiên cứu và quảng cáo blockchain, trong khi các công ty ít được biết đến hơn như Atos IT và Jotron sử dụng nó để xây dựng các ứng dụng cho ngành hàng không vũ trụ.

Cardano cũng tạo ra ngôn ngữ lập trình Plutus, một nền tảng thực thi và ngôn ngữ phát triển hợp đồng thông minh có mục đích sử dụng ngôn ngữ lập trình chức năng Haskell. Plutus đã có sẵn để thử nghiệm và mang lại lợi ích của lập trình chức năng cho việc tạo hợp đồng thông minh. Nó cũng cho phép một cơ sở mã hỗ trợ cả các thành phần trong và ngoài chuỗi, cải thiện tính đồng nhất và khả năng sử dụng của trải nghiệm phát triển so với việc triển khai hợp đồng thông minh hiện có.

Ngoài ra, Cardano cũng tạo ra ngôn ngữ lập trình Marlowe. Marlowe là một ngôn ngữ dành riêng cho miền (DSL) cấp cao dành cho các hợp đồng tài chính được xây dựng trên Plutus. Marlowe đến với Sân chơi Marlowe, một nền tảng xây dựng ứng dụng dễ sử dụng mà những người không phải là lập trình viên có thể sử dụng để xây dựng các hợp đồng thông minh tài chính. Cùng với nhau, Marlowe và Sân chơi Marlowe đơn giản hóa quy trình tạo hợp đồng thông minh cho các ứng dụng tài chính, cho phép các chuyên gia về chủ đề trực tiếp đóng góp mà không yêu cầu kỹ năng lập trình sâu. Sự kết hợp giữa Plutus và Marlowe sẽ cho phép một lớp hợp đồng thông minh cấp doanh nghiệp mới với chức năng đã được xác minh, có khả năng củng cố việc triển khai quy mô lớn trong thế giới thực.

Hãy tìm hiểu sâu hơn từng ngôn ngữ này trong các chuyên mục tiếp theo nhé. Chúc bạn tìm hiểu được nhiều kiến thức thú vị.

Xem thêm bài viết về Lộ trình học viết SmartContract trên nền tảng Cardano.

Xem Charles Hoskinson giải thích về SOON