Skip to main content

Cách điều chỉnh các ưu đãi phù hợp với lợi ích Blockchain

Ngày 21 tháng 09 năm 2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Mỗi mạng Blockchain đều có một ngân sách để chi trả cho những người cung cấp tài nguyên cho nó. Khi nhóm phát triển không điều chỉnh được các biện pháp khuyến khích phù hợp với nhu cầu của mạng, sẽ dẫn đến sự kém hiệu quả hoặc suy giảm chất lượng của các tính năng chính. Phải có nhiều nhà sản xuất khối trong mạng, vì điều này giúp thực hiện hợp đồng thông minh, tăng khả năng mở rộng hoặc cải thiện tính hữu hạn của giao dịch.

Blockchain trả tiền cho những tài nguyên nào?

Bạn sẽ hiểu rõ chủ đề này bằng cách so sánh Bitcoin và Cardano, vì cả hai blockchain đều có những nhu cầu khác nhau đáng kể.

Các mạng khác nhau có các yêu cầu tài nguyên khác nhau dựa trên nhiệm vụ và đặc điểm ưa thích của chúng. Các tính năng ưa thích của Bitcoin là bảo mật và Phi tập trung. Khả năng mở rộng được giải quyết thông qua Lightning Network. Cardano là một nền tảng, và ngoài tính bảo mật và Phi tập trung, nó còn phải có khả năng mở rộng quy mô tốt. Ngoài ra, việc thực hiện hợp đồng thông minh đòi hỏi sức mạnh xử lý (CPU) cao hơn.

Blockchain sẽ chỉ có đủ số lượng tài nguyên cần thiết nếu họ trả tiền cho chúng. Các nguồn lực được cung cấp bởi các tình nguyện viên và họ thường làm việc đó vì lợi ích kinh tế cá nhân.

Nếu các biện pháp khuyến khích không được thiết lập phù hợp và không phù hợp với thiết kế giao thức, nó có thể dẫn đến sự kém hiệu quả hoặc xuống cấp của hệ thống. Điều này cũng có thể xảy ra do một số thay đổi trong môi trường hoặc sở thích của cộng đồng, sự lỗi thời của công nghệ, lý do kinh tế hoặc các lý do khác.

Bitcoin chi trả cho những tài nguyên nào và nó ảnh hưởng đến những thuộc tính nào nhiều nhất?

Bitcoin trả tiền cho những người khai thác, do đó nó trang trải chi phí cho ASIC và điện năng của họ. Điều này ảnh hưởng đến bảo mật nhiều nhất (chính xác hơn là bảo vệ chống lại cuộc tấn công 51%) và chỉ Phi tập trung một phần.

Thợ mỏ (miner) không cần phải chạy các node đầy đủ. Các nhà khai thác node đầy đủ không có động cơ kinh tế để chạy chúng. Chỉ những người vận hành pool mới được khuyến khích gián tiếp để vận hành các node. Họ gộp tỷ lệ băm của các thợ mỏ và có thể tính phí (phí gộp) cho dịch vụ của họ. Nghịch lý thay, hai nhóm thống trị lại có mức phí bằng 0.

Các ưu đãi kinh tế của Bitcoin không hỗ trợ Phi tập trung ở cấp độ nhà sản xuất khối. Sự Phi tập trung chỉ xảy ra giữa các thợ đào (bây giờ chúng ta hãy bỏ qua việc tập trung khai thác).

Các ưu đãi có được thiết lập chính xác không?

Bitcoin ban đầu được thiết kế tốt vì tất cả người dùng đều phải là thợ mỏ. Họ có thể khai thác BTC từ máy tính ở nhà, và họ sẽ có động lực kinh tế để chạy một node đầy đủ. Đôi khi họ có cơ hội khai thác khối của riêng mình. Tuy nhiên, khi số lượng người dùng tăng lên, cơ hội sẽ giảm đi (chúng ta đừng đi sâu vào vấn đề đó bây giờ). Do đó, Bitcoin trả tiền cho tính bảo mật và Phi tập trung. Có thể có một số lượng lớn các node trong mạng, bao gồm nhiều nhà sản xuất khối. Với sự ra đời của ASIC, đã xuất hiện hai nhóm tách biệt: thợ mỏ và người vận hành node đầy đủ. Các thợ mỏ bắt đầu ủy quyền tỷ lệ băm cho một số pool (node). Những người nắm giữ BTC về cơ bản là một nhóm thứ ba tách biệt khỏi việc vận hành blockchain. và đã có sự thay đổi về môi trường ảnh hưởng tiêu cực đến sự Phi tập trung.

Điều này ảnh hưởng đến sứ mệnh của Bitcoin đến mức nào?

Đó là một câu hỏi khó. Bitcoin nên được Phi tập trung càng nhiều càng tốt về mặt sản xuất khối, nhưng nếu cộng đồng không bận tâm và hài lòng với việc Phi tập trung ở cấp độ thợ mỏ thì không sao cả. Bitcoin không phải là một nền tảng hợp đồng thông minh nên nó không cần sức mạnh xử lý (và các tài nguyên khác) để thực hiện hợp đồng thông minh. Bitcoin không có tham vọng mở rộng quy mô ở lớp đầu tiên hoặc đạt được tính hoàn tất (finality) nhanh hơn của các giao dịch (và khối), do đó, tài nguyên (node) cũng không cần thiết cho việc đó.

Bitcoin (về mặt lý thuyết) chỉ có thể hoạt động với vài chục pool và công cụ khai thác. Các node đầy đủ không bắt buộc phải giữ BTC.

Nếu Bitcoin chủ yếu được cho là được bảo mật tốt thì có vẻ như các ưu đãi đã được thiết lập tốt. Tuy nhiên, mạng sẽ không có nhiều nhà sản xuất khối hơn, tức là các node có tài nguyên máy tính mà mạng có thể sử dụng bằng cách nào đó.

Cardano khác biệt như thế nào?

Cardano là một nền tảng hợp đồng thông minh và nhóm có tham vọng cải thiện đáng kể khả năng mở rộng, và mạng cần nhiều tài nguyên hơn. Do đó, Cardano phải trực tiếp trả tiền cho việc Phi tập trung của mình, tức là cho hoạt động của các node sản xuất khối.

Thông qua tham số giao thức, có thể đặt số lượng pool ưu tiên trong mạng. Các ưu đãi kinh tế được thiết lập sao cho phần thưởng stake sẽ cao nhất nếu có số lượng pool bão hòa ưa thích trong mạng. Thực tế là có số lượng pool hoạt động nhiều hơn gấp đôi, và không phải tất cả chúng đều bão hòa hoàn toàn.

Cardano trả phần thưởng trực tiếp cho các nhà vận hành pool cũng như cho những người stake. Người stake không đóng góp bất kỳ tài nguyên nào cho mạng, và họ chỉ nhận được phần thưởng cho việc Phi tập trung (để ủy quyền ADA cho các pool). Các nhà vận hành pool cung cấp node của họ, tức là các tài nguyên mà họ phải trả tiền (phần cứng, năng lượng, kết nối internet, thời gian, v.v.).

Do số lượng node lớn hơn so với Bitcoin, Cardano có đủ nguồn lực để thực hiện hợp đồng thông minh và cũng để tăng khả năng mở rộng hoặc cải thiện tính hữu hạn của giao dịch.

Lưu ý rằng một node đầy đủ thông thường trong mạng Bitcoin hoặc Cardano không thể tham gia, chẳng hạn như vào việc hoàn tất giao dịch nhanh hơn, vì nếu không có các khuyến khích kinh tế (và giao diện trong trò chơi), thì không thể đảm bảo rằng node đầy đủ sẽ được vận hành một cách đáng tin cậy. Ngoài ra, luôn cần phải nghĩ đến vấn đề bảo mật.

Trong mạng Cardano, về mặt lý thuyết, các nhà sản xuất có thể chạy một node đầy đủ và bằng cách nào đó tích cực đóng góp tài nguyên của họ cho mạng. Tuy nhiên, bây giờ đây chỉ là một lý thuyết. Trong trường hợp Bitcoin, việc tham gia tích cực có điều kiện là chạy ASIC (không phải bằng cách giữ tiền).

Chúng ta có thể tuyên bố rằng Cardano trực tiếp trả tiền cho tính bảo mật, Phi tập trung và khả năng mở rộng, vì các biện pháp khuyến khích kinh tế đảm bảo rằng sẽ có đủ số lượng node trong mạng.

Thế hệ Blockchain đầu tiên rất kém hiệu quả

Sự đồng thuận của Bitcoin và Cardano rất giống nhau và phải nói rằng chúng cũng kém hiệu quả về mặt sử dụng tài nguyên. Cardano sử dụng cơ chế đồng thuận kiểu Nakamoto, có nghĩa là nó tuân theo quy tắc chuỗi dài nhất và cần đạt được xác suất hoàn tất giao dịch (probabilistic finality).

Cả Bitcoin và Cardano đều hoạt động theo cách mà trong mỗi vòng, một node sẽ tạo ra một khối mới và gửi nó lên mạng. Tất cả các node khác trong mạng sau đó sẽ xác thực khối này. Tính hữu hạn của khối tăng lên theo từng khối mới được thêm vào.

Blockchain về cơ bản chỉ khác nhau ở cách mà quay xổ số diễn ra. Trong mạng Bitcoin, tất cả các pool cạnh tranh để khai thác một khối cùng lúc bằng cách giải quyết một nhiệm vụ PoW phức tạp, trong khi ở mạng Cardano, một node (slot leader) được rút thăm thông qua mật mã VRF.

Hầu hết thời gian các node hầu như không làm gì cả. Chúng có thể chuyển tiếp các giao dịch và đưa chúng vào mem-pool. Chúng không thể làm bất cứ điều gì liên quan đến sản xuất khối. Chỉ một node có thể thực hiện việc này trong mỗi vòng, mặc dù thực tế đây là một nhiệm vụ rất đơn giản và có thể hoàn thành trong vòng 1 giây. Các node khác về cơ bản nhận được một khối mỗi vòng (lý tưởng nhất), chúng cũng có thể xác nhận khối này trong vòng 1 giây.

Sẽ hơi cường điệu một chút khi nói rằng các node trong mạng Bitcoin về cơ bản không hoạt động trong 10 phút. Cardano tạo ra các khối trung bình cứ sau 20 giây, tuy nhiên, hầu hết các node cũng không hoạt động toàn thời gian.

Điều gì xảy ra khi thêm một node sản xuất khối mới được thêm vào mạng? Nó sẽ chỉ làm tăng tính Phi tập trung (và sẽ làm tăng nhu cầu về liên lạc và đồng bộ hóa). Thật không may, khả năng mở rộng, tính hoàn tất của giao dịch, thông lượng mạng hoặc dung lượng sẽ không được cải thiện. Tài nguyên của node mới thường không thể được sử dụng hiệu quả.

Bitcoin trả một số tiền rất lớn cho sức mạnh tính toán, nhưng điều đó không giúp ích gì cho nó khi nói đến khả năng mở rộng. Tiền chỉ được tiêu thụ bởi PoW.

Như chúng tôi đã mô tả ở trên, Cardano có sẵn một số lượng lớn node (tài nguyên) nhưng nó cũng không sử dụng chúng một cách hiệu quả. Nhưng điều đó sắp thay đổi.

Một trong những cải tiến đã được lên kế hoạch được gọi là Trình chứng thực đầu vào (Input Endorsers).

Việc cải tiến Input Endorsers nhằm mục đích cải thiện khả năng mở rộng và hiệu quả của Cardano bằng cách tách việc lựa chọn giao dịch khỏi việc sản xuất khối.

::: tip Input Endoser Input Endoser là các node được chọn ngẫu nhiên dựa trên cổ phần ADA của họ, những người chịu trách nhiệm chọn và xác nhận các giao dịch từ nhóm mem và truyền bá chúng qua mạng. Sau đó, tất cả các node có thể xử lý các giao dịch được xác nhận này trước khi các nhà sản xuất khối gộp chúng thành các khối. Các khối chỉ chứa các tham chiếu đến các giao dịch được xác nhận, điều này làm giảm kích thước và độ phức tạp của chúng. :::

Điều quan trọng cần biết là giải pháp này chỉ có thể được triển khai vì có nhiều node (pool) hơn trong mạng. Họ có thể xác thực các giao dịch yêu cầu thực thi các tập lệnh xác thực. Khối lượng công việc được phân phối giữa tất cả các node có sẵn. Nguồn lực sẽ được sử dụng hiệu quả.

Lưu ý rằng với nhiều node, có thể duy trì mức độ Phi tập trung cao đồng thời tăng khả năng mở rộng. Do đó có thể giải quyết được sự kém hiệu quả của hệ thống. Mỗi node mới được thêm vào sẽ mang lại những tài nguyên có thể được sử dụng hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, các Input Endorsers làm tăng độ phức tạp (yêu cầu cao hơn về giao tiếp và đồng bộ hóa). Vì vậy, không phải trường hợp nào các node có thể được thêm vào vô thời hạn và hiệu quả sẽ luôn tăng lên. Tại một thời điểm nào đó, sự phức tạp của giao tiếp lẫn nhau sẽ ngăn cản việc thêm một node mới vào một cách có ý nghĩa.

Trong trường hợp của Bitcoin, một giải pháp tương tự không thể thực hiện được vì nhiều lý do liên quan đến xổ số POW. Nhưng nó sẽ không có ý nghĩa chủ yếu là do số lượng nhỏ các nhà sản xuất khối và sự tập trung hóa. Chỉ có khoảng 10 pool sẽ xác nhận các giao dịch và hai trong số đó sẽ có tiếng nói chính.

Lưu ý các khuyến khích kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến khả năng cải thiện hệ thống.

Lời kết

Bài viết có tham vọng giải thích mối quan hệ giữa các khuyến khích kinh tế và các nguồn lực có sẵn cho Blockchain. Ưu đãi ảnh hưởng trực tiếp đến các thuộc tính của Blockchain. Chúng tôi muốn giải thích các nguyên tắc cơ bản. Tuy nhiên, chủ đề này rất phức tạp và không thể diễn tả hết các biểu đạt.

Các biện pháp khuyến khích kinh tế xác định mối quan hệ giữa các nhà khai thác node và mạng của nhà sản xuất khối. Các nhóm có thể đặt ra các biện pháp khuyến khích theo cách tốt nhất có thể trước khi mạng được triển khai, nhưng có thể có những sự kiện đòi hỏi phải thay đổi mô hình kinh tế. Tôi dám chắc điều đó đã xảy ra với trường hợp của Bitcoin. Trong tương lai, điều này cũng có thể xảy ra trong hệ sinh thái Cardano. Không thể chuẩn bị mạng lưới cho tất cả những thay đổi trong tương lai về môi trường hoặc nhu cầu, vì những thay đổi này không thể dự đoán được. Do đó, chúng tôi tin rằng khả năng thích ứng với các điều kiện mới thông qua quản trị on-chain (hoặc hình thức khác) là vô cùng quan trọng.

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới