Skip to main content

Chúng ta có muốn có một stablecoin giống như PYUSD trên Cardano không?

Ngày 09 tháng 08 năm 2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

PayPal có kế hoạch ra mắt stablecoin PYUSD của riêng mình trên Ethereum. Câu hỏi đặt ra là tại sao không có stablecoin được hỗ trợ bằng USD trong hệ sinh thái Cardano và cộng đồng có thể chấp nhận điều này trong những điều kiện nào. Stablecoin do các tổ chức được quản lý phát hành đi kèm với các đặc tính mâu thuẫn với các nguyên tắc Phi tập trung. Hãy khám phá sự khác biệt trong kiến ​​trúc của Cardano và Ethereum để hiểu sự khác biệt giữa Token được phát hành thông qua hợp đồng thông minh và Token gốc trên Cardano.

Lớp tiền của internet

Tôi tin rằng Blockchain sẽ phá vỡ tầm nhìn của Internet và Web3 sẽ trở thành hiện thực trong vòng một hoặc hai thập kỷ. Có lẽ hơi nghịch lý, động lực thay đổi sẽ không phải là crypto, mà là stablecoin. Việc ứng dụng stablecoin có thể làm tăng việc ứng dụng crypto vì nhiều người nắm giữ tài sản gốc của mạng mà họ ứng dụng hàng ngày cho các hoạt động tài chính sẽ hợp lý hơn.

Tin tôi đi, nếu PayPal đang phát hành một stablecoin trên Ethereum, thì họ phải nắm giữ một lượng lớn ETH. Các ưu đãi là kinh tế và hợp lý. Việc ứng dụng làm tăng hiệu ứng mạng và điều này làm tăng lượng phí thu được cùng với mong muốn nắm giữ tài sản gắn liền với thành công.

USD có hiệu ứng mạng lớn tương tự như các loại tiền tệ fiat khác. Thông qua đô la được mã hóa, nhiều người sẽ ứng dụng ví Blockchain sẽ trở thành cổng vào thế giới Web3. Ban đầu, nhiều người sẽ chỉ có đô la được mã hóa trong ví Blockchain của họ, nhưng theo thời gian, những thứ khác như danh tính kỹ thuật số, NFT và các tài sản tài chính được mã hóa khác sẽ trở nên phổ biến. Một số người dùng có thể vẫn trung thành với các giải pháp lưu ký, nhưng tôi tin rằng ngày càng nhiều người sẽ bắt đầu chuyển sang các giải pháp tự lưu ký.

DeFi trên stablecoin và tích hợp nhiều hơn với các dịch vụ tài chính truyền thống có thể thu hút hàng triệu người dùng mới vào thế giới Blockchain. Các mạng Blockchain chiếm ưu thế sẽ trở thành lớp tiền tệ của internet. Nhiều người sẽ tận dụng tối đa Web3 và số lượng người dùng sẽ tăng lên. Đó là logic và tự nhiên. Nếu việc tự lưu giữ có ý nghĩa đối với bạn trong trường hợp nắm giữ ADA, ETH, BTC, v.v. và bạn hiểu những lợi ích mà hình thức này mang lại, thì bạn sẽ có các yêu cầu tương tự đối với tiền và các tài sản tài chính khác.

Việc ứng dụng crypto bắt đầu với việc sở hữu chúng. Nó tiếp tục thông qua khả năng trao đổi giá trị kỹ thuật số theo cách mạng ngang hàng. Bước tiếp theo là các dịch vụ xã hội và tài chính mạng ngang hàng, mà chúng ta biết dưới tên viết tắt DeFi và Web3.

Stablecoin là một điều cần thiết tuyệt đối để chấp nhận crypto, vì tính biến động cao của crypto cản trở việc ứng dụng chúng. Đại đa số nhiều người nắm giữ crypto trên các sàn giao dịch tập trung và các dịch vụ giám sát khác vì họ không quan tâm đến việc ứng dụng chúng để thanh toán và DeFi. Một câu chuyện kể về kho lưu trữ giá trị đã chiếm ưu thế trong số những người hâm mộ crypto, điều này đương nhiên dẫn đến việc miễn cưỡng ứng dụng nó như một phương tiện trao đổi. Thực tế là tiền pháp định vẫn là một phương tiện trao đổi tốt hơn so với crypto.

Mọi hệ sinh thái muốn thành công trong những năm tới đều phải có stablecoin, lý tưởng là các stablecoin được hỗ trợ bằng USD ở giai đoạn ứng dụng này. PayPal trên nền tảng X (trước đây là Twitter) tuyên bố rằng PYUSD sẽ được hỗ trợ bởi các tài sản có tính thanh khoản cao và an toàn. Tôi hiểu rằng PYSUSD có thể không được hỗ trợ 1:1 bởi USD, nhưng điều đó có lẽ không thành vấn đề vào thời điểm này.

Điều quan trọng cần biết là các stablecoin được phát hành bởi các tổ chức được quản lý đi kèm với các điều khoản ứng dụng của họ và những điều này không tương thích với các nguyên tắc Phi tập trung. Bạn có thể đã biết những gì tôi sẽ nói với bạn bây giờ. PayPal có thể đóng băng tài khoản và kiểm duyệt các giao dịch của người dùng stablecoin.

Các điều khoản và điều kiện

Nếu bạn xem mã nguồn của hợp đồng thông minh cho stablecoin PYUSD, bạn sẽ tìm thấy những thứ bạn không thích. Ví dụ: PayPal có thể đóng băng tài khoản của bạn hoặc xóa sạch số dư của địa chỉ bị đóng băng.

Nếu bạn nhìn vào các điều khoản ứng dụng được công khai, bạn sẽ ngạc nhiên về những gì PayPal có thể làm được. Ví dụ, trong tài liệu này, bạn có thể tìm hiểu rằng PayPal có thể tịch thu tài sản crypto của bạn nếu họ cho rằng bạn đã thực hiện hoạt động bất hợp pháp.

*Nếu chúng tôi tin rằng bạn đã tham gia vào bất kỳ Hoạt động bị hạn chế nào, chúng tôi có thể thực hiện một số hành động để bảo vệ PayPal, khách hàng của PayPal và những người khác bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Ngoài các biện pháp khắc phục được xác định trong Điều khoản và điều kiện về số dư PayPal của bạn, các hành động chúng tôi có thể thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế quyền truy cập hoặc ứng dụng Trung tâm crypto của bạn và/hoặc tạm dừng Trung tâm crypto của bạn ngay lập tức và không bị phạt cho chúng tôi, bao gồm cả việc hạn chế khả năng mua, bán, chuyển đổi hoặc chuyển Tài sản crypto của bạn. Bạn ủy quyền cho PayPal thu giữ Tài sản crypto của bạn nếu chúng tôi tin rằng một giao dịch liên quan đến các Tài sản crypto đó liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo hoặc bất kỳ loại tội phạm nào khác.*

Trong bối cảnh này, cần đặt câu hỏi liệu việc phát hành PYUSD là một sự kiện tích cực hay đúng hơn là tiêu cực đối với ngành công nghiệp Blockchain. Đây chắc chắn là một tin tốt cho việc ứng dụng, nhưng việc vi phạm các nguyên tắc Phi tập trung có thể sẽ không làm hài lòng bất kỳ ai tin rằng blockchain có thể phá vỡ hệ thống tài chính và trả lại quyền lực cho người dùng. Stablecoin của PayPal để lại một phần lớn quyền lực trong tay công ty.

PayPal đã chọn nền tảng Ethereum vì có thể đạt được chức năng theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Tất cả các loại stablecoin chính được hỗ trợ bằng USD bao gồm USDT và USDC đã được đúc trên Ethereum và một số nền tảng khác. Cần phải nói thêm rằng các stablecoin này có các thuộc tính tương tự như PYUSD, tức là chúng đáp ứng các yêu cầu quy định.

Có một câu hỏi cấp bách mà cộng đồng Cardano phải đối mặt. Chúng ta có muốn có những stablecoin này trên nền tảng Cardano ngay cả khi phải trả giá bằng khả năng kiểm duyệt và khả năng đóng băng tài khoản không? Và việc triển khai thậm chí có thể thực hiện được không?

Hợp đồng thông minh so với tài sản gốc

Một trong những lý do chính khiến không có stablecoin được hỗ trợ bằng USD trên Cardano là sự khác biệt về thiết kế so với Ethereum. Ethereum cho phép các Token được đúc thông qua các hợp đồng thông minh. Sau đó, hợp đồng thông minh tương tự phải được ứng dụng cho bất kỳ thao tác nào đối với Token, bao gồm cả giao dịch chuyển chúng sang địa chỉ khác. Các nhà phát triển bên thứ ba có thể triển khai bất kỳ chức năng nào vào hợp đồng thông minh, bao gồm khả năng đóng băng tài khoản người dùng, địa chỉ danh sách đen, v.v.

Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy cách hợp đồng thông minh được ứng dụng trong tương tác giữa Alice và Bob. Alice muốn gửi Token PYUSD cho Bob. Yêu cầu này được xử lý bởi mã nguồn hợp đồng thông minh Solidity. Các nhà phát triển bên thứ ba có quyền kiểm soát cách hợp đồng thông minh sẽ xử lý các hoạt động của người dùng. Về cơ bản, họ quyết định xem các Token có được chuyển từ địa chỉ của Alice sang địa chỉ của Bob hay không.

Cardano ứng dụng cái gọi là sổ cái đa tài sản. Cardano cho phép đúc (và đốt) Token thông qua các tập lệnh gốc. Tập lệnh gốc chỉ cho phép bạn xác định các quy tắc Token cơ bản thông qua các thao tác rất đơn giản. Sau khi Token được đúc, giao thức Cardano có thể chuyển chúng giống như ADA, tức là không ứng dụng tập lệnh hoặc hợp đồng thông minh. Nói cách khác, cùng một mã nguồn ở cấp giao thức Cardano được ứng dụng để chuyển ADA cũng được ứng dụng để chuyển Token.

Các bên thứ ba không có quyền kiểm soát giao thức Cardano và không thể sửa đổi chức năng giống như cách mà Ethereum cho phép thông qua hợp đồng thông minh. Giao thức Cardano không cho phép đóng băng tài khoản hoặc kiểm duyệt giao dịch trong trường hợp ADA, vì vậy điều này cũng áp dụng cho tất cả các Tokentrong sổ cái Cardano. Nói cách khác, hiện tại không thể triển khai chức năng cho các stablecoin đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý.

Trong hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy một ví dụ tương tự khi Alice muốn gửi Token cho Bob. Lưu ý rằng tập lệnh gốc chỉ được ứng dụng để đúc Token. Việc chuyển Token diễn ra thông qua mã nguồn của giao thức Cardano. Không thể kiểm duyệt, đưa vào danh sách đen và đóng băng tài khoản.

Cardano không cho phép những người đúc Token giữ quyền kiểm soát chúng. Các Token được đúc trên Ethereum có thể lập trình được nhiều hơn. Cả hai cách tiếp cận đều có ưu điểm và nhược điểm. Chuyển Token trong mạng Cardano rẻ hơn, an toàn hơn và do ít khả năng lập trình trực tiếp hơn nên nó không cho phép những thứ như kiểm duyệt giao dịch và đóng băng tài khoản. Điều quan trọng, các Token luôn thuộc sở hữu của người dùng và không ai có thể lấy chúng hoặc ngăn chúng được gửi cho người khác.

Những người dùng Ethereum phải trả nhiều phí hơn khi sử dụng Token, vì cần phải trả phí GAS để sử dụng hợp đồng thông minh. Có thể có lỗi trong hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, nhờ khả năng lập trình cao hơn, có thể đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý. Điều quan trọng cần lưu ý là người dùng không sở hữu Token họ có trên địa chỉ của họ. Các Token thực sự được sở hữu bởi bất kỳ ai có quyền kiểm soát hợp đồng thông minh ở một mức độ nhất định nào đó.

Từ quan điểm của người dùng, việc họ ứng dụng dịch vụ lưu ký cho ERC-20 hay giữ Token trong ví của họ gần như không quan trọng, vì đây không phải là tự lưu ký theo đúng nghĩa của từ này. Khi gửi PYUSD, sẽ luôn có một hợp đồng thông minh giữa Alice và Bob vì bị kiểm soát bởi bên thứ ba là PayPal.

Tất nhiên, có thể tạo ra một hợp đồng thông minh tôn trọng các nguyên tắc Phi tập trung. Thật không may, người dùng có thể không xác minh được hành vi của Token mà họ đang sử dụng.

Đi theo hướng nào?

Cộng đồng Cardano đang tranh luận về việc giới thiệu cái gọi là Token thông minh hoặc siêu tài sản, tức là các Token giống với tiêu chuẩn ERC-20. Các Token này sẽ cho phép khả năng lập trình đối với việc chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác. Trên GitHub, bạn có thể xem đề xuất mà HarmonicLabs đưa ra. Câu hỏi mà cộng đồng nên có câu trả lời là liệu chúng ta có muốn một thứ như vậy hay không. Tuân thủ các yêu cầu quy định là một chủ đề sẽ chia rẽ cộng đồng vì các ý kiến ​​có thể khác nhau.

Chúng ta thực sự cần các stablecoin được hỗ trợ bằng USD. Tuy nhiên, các doanh nghiệp không thể ứng dụng Cardano để đúc stablecoin trừ khi các yêu cầu về pháp lý được đáp ứng. Cộng đồng Cardano có nên coi trọng các nguyên tắc Phi tập trung ngay cả khi phải trả giá bằng việc ứng dụng dự án chậm hơn hay cung cấp chức năng cho phép triển khai chức năng mà các chính phủ yêu cầu?

Lời kết

Emurgo vẫn chưa thể triển khai USDA theo kế hoạch do các rào cản pháp lý. Trong khi đó, dự án Mehen USD (USDM) đã xuất hiện trên Catalyst, đây là một nỗ lực khác nhằm cung cấp một loại stablecoin được hỗ trợ bằng USD. Một trong những cách khác để nhận được các stablecoin được hỗ trợ bằng USD trên Cardano là thông qua một cây cầu. Cầu vẫn là một rủi ro và cộng đồng Cardano chắc chắn sẽ nhớ vụ hack cầu Nomad đã cho phép USDC và USDT được ứng dụng trong hệ sinh thái Cardano trong một thời gian ngắn.

Cardano có một loại stablecoin dựa trên thuật toán được thế chấp vượt mức, DJED, được Phi tập trung nhiều hơn so với các loại stablecoin được hỗ trợ bằng USD. Thật không may, các stablecoin thuật toán hiện không nhận được sự tin tưởng của người dùng do sự sụp đổ của dự án UST (Terra Luna).

Tốt nhất là nên có các stablecoin được hỗ trợ bằng USD làm tài sản gốc trong hệ sinh thái Cardano, tức là với tất cả các lợi ích của việc Phi tập trung. Tôi không chắc liệu điều này có thể đạt được hay không và cho đến nay có vẻ như là không. Vì vậy, chúng ta nên suy nghĩ về việc có nên triển khai một chức năng cho phép tạo Token mà quá trình chuyển có thể có điều kiện hay không (tức là được kiểm soát bởi mã nguồn của bên thứ ba).

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới