Skip to main content

Đơn giản hóa việc phát triển Cardano dApps với Demeter

Ngày 31 tháng 10 năm 2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Với chuyên môn kỹ thuật Blockchain cần thiết để quản lý các thành phần Cardano riêng lẻ, việc bắt đầu sử dụng mạng có thể là một thách thức. Động thái này đặc biệt đúng khi các nhà phát triển muốn hạn chế sử dụng các giải pháp tập trung hoặc quản lý cơ sở hạ tầng. Đối với những nhà phát triển đó, cardano foundation công nhận giá trị của Demeter và cách nó có thể thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển hệ sinh thái.

Demeter là một nền tảng phần mềm được xây dựng để hợp lý hóa quy trình phát triển trong hệ sinh thái Cardano và giúp việc xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps) thân thiện hơn với nhà phát triển. Là một giải pháp tất cả trong một, Demeter cho phép các nhà phát triển triển khai môi trường testnet và mainnet một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Xây dựng Ứng dụng (dApps) trên mạng Cardano

Theo nghĩa rộng hơn, Demeter nhằm mục đích xóa bỏ các rào cản gia nhập đối với những người muốn khởi chạy ứng dụng trên Cardano. Do đó, Cardano Foundation đã cung cấp cho TxPipe, công ty đứng sau Demeter, một khoản trợ cấp một lần. Khoản tài trợ này sẽ trợ cấp một cấp độ miễn phí cung cấp quyền truy cập hạn chế vào nền tảng Demeter. Cụ thể, công cụ này sẽ cho phép truy cập vào:

 • Node Cardano được định cấu hình cho các mạng preview, pre-product hoặc mạng mainnet (sau đó);
 • Nhiều công cụ dành cho nhà phát triển khác nhau từ hệ sinh thái, chẳng hạn như Ogmios, cardano-db-sync, Scrolls, Oura, Kupo và Hydra;
 • Không gian làm việc có bộ công cụ khởi đầu dành cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau (ví dụ: phát triển Plutus với Haskell, Aiken, Helios, v.v.) với các mẫu sẵn sàng sử dụng được sử dụng để khởi động nhanh các dự án mới.

Thông qua sự tham gia này, Quỹ dự định giải quyết một số thách thức liên quan đến việc phát triển ứng dụng trên blockchain Cardano—cụ thể là thu hút các nhà phát triển mới.

Sự phức tạp khi triển khai

Cardano tuân theo cách tiếp cận tối giản khi nói đến các thành phần cốt lõi. Ví dụ*: node Cardano chỉ nhằm mục đích thực hiện những gì cần thiết để đảm bảo hiệu suất mạng. Cụ thể, node chỉ lưu trữ thông tin cần thiết để theo dõi và xác thực chuỗi. Vì lý do này, nhiều trách nhiệm được đẩy vào các ứng dụng máy trạm. Cách tiếp cận này nhằm mục đích duy trì việc duy trì các thành phần cốt lõi ở mức hợp lý đồng thời cho phép hệ sinh thái phát triển song song các giải pháp mô-đun cần thiết. Tuy nhiên, đối với người dùng Cardano mới, động lực này có thể trở nên quá sức vì quá trình phát triển đòi hỏi phải sử dụng đồng thời nhiều công cụ. Từ người lập chỉ mục chuỗi, ví, người xây dựng giao dịch, người theo dõi chuỗi và người khám phá, có vô số công cụ tồn tại mà một khi được phối hợp hợp lý, có thể giải quyết hầu hết mọi vấn đề trên thực tế.

Một số công cụ điển hình được tìm thấy trong môi trường phát triển Cardano bao gồm:

Với sự đa dạng của các mô-đun, các nền tảng như Demeter trở nên đặc biệt hữu ích trong việc giúp các nhà phát triển bắt đầu với Cardano. Cụ thể, Demeter làm cho việc điều phối và triển khai các thành phần này trở nên đơn giản. Động lực này cho phép tích hợp liền mạch, khuyến khích sự đổi mới trong hệ sinh thái Cardano.

Tỷ lệ cơ sở hạ tầng trên nhà phát triển

Ngoài quá trình khởi động, các thành phần cơ sở hạ tầng điển hình có trong môi trường phát triển Cardano yêu cầu các tài nguyên đáng kể để hoạt động, chẳng hạn như CPU, bộ nhớ và bộ lưu trữ đĩa. Nếu chúng tôi cho rằng, trong quá trình phát triển, nhà phát triển có thể cần kết nối với một số mạng Cardano, như bản xem trước, pre-product, mạng chính, v.v. Thì các yêu cầu về tài nguyên có thể trở nên hạn chế đối với một số nhà phát triển—ngay cả những người sử dụng máy mạnh. Dữ liệu cũng phải được đồng bộ hóa từ mọi mạng mỗi lần, khiến việc thiết lập môi trường phát triển trở nên đặc biệt cồng kềnh.

Một số kỹ thuật tiêu chuẩn tồn tại để giảm thiểu vấn đề, ví dụ*: sử dụng khối lượng công việc được đóng gói trong vùng chứa có thể bị tạm dừng trong thời gian không hoạt động. Mặc dù hợp lệ nhưng các cách giải quyết này cung cấp các giải pháp từng phần và thường yêu cầu định cấu hình cũng như kết nối các phần theo cách thủ công và riêng lẻ.

Việc sử dụng tài nguyên tốt hơn sẽ là chia sẻ các phiên bản của các thành phần cơ sở hạ tầng này giữa một số nhà phát triển. Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và nhà phát triển phải tuân theo tỷ lệ 1:N, với chi phí vận hành cơ sở hạ tầng được chia cho một số người tham gia. Là một giải pháp dựa trên đám mây, Demeter cho phép nhiều người tham gia chia sẻ chi phí cơ sở hạ tầng, điều này khuyến khích nhiều nhà phát triển hơn tham gia hệ sinh thái Cardano. Động lực này thúc đẩy một cộng đồng nhà phát triển sôi động và bền vững, thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng đồng thời giảm thiểu gánh nặng tài chính cho các nhà phát triển cá nhân.

Nhiều ngăn xếp công nghệ

Phát triển blockchain bao gồm nhiều lĩnh vực: phát triển giao diện người dùng, phát triển phụ trợ, phát triển hợp đồng thông minh, v.v. Mặc dù hầu hết quá trình phát triển Cardano cốt lõi vẫn tập trung vào Haskell, xu hướng giới thiệu các ngôn ngữ và khung lập trình khác nhau đã được chú ý. Trên thực tế, nhiều thư viện và hệ sinh thái được trang bị tốt tồn tại bằng các ngôn ngữ thay thế như Rust, Java, Go hoặc C#. Xu hướng này cũng có thể thấy rõ on-chain với sự ra đời của các nền tảng lập trình mới như Aiken hoặc Helios, những nền tảng này cung cấp các lựa chọn thay thế hấp dẫn cho Haskell.

Demeter cung cấp một nền tảng thống nhất nhằm tổng hợp các tài nguyên và công cụ cho các hệ sinh thái đó. Động lực này hợp lý hóa quá trình phát triển, giúp các nhà phát triển trên nhiều nền tảng khác nhau dễ tiếp cận và hiệu quả hơn, thúc đẩy môi trường gắn kết và hợp tác để xây dựng trên Cardano.

Môi trường học tập Sandbox

Việc ứng dụng Cardano trên quy mô lớn cũng đòi hỏi phải thu hút các nhà phát triển bên ngoài hệ sinh thái hiện tại, giải quyết những kỳ vọng tiên tiến nhất và cung cấp cho các nhà phát triển môi trường thử nghiệm thích hợp. Việc hỗ trợ các môi trường sandbox tạm thời, có đầy đủ khả năng hoạt động trong vài phút sẽ cung cấp cho các nhà phát triển cơ chế thử nghiệm các dự án thực hành, thể hiện khả năng của hệ thống của họ.

Demeter đặt mục tiêu ứng dụng chiến lược tương tự, cung cấp các tiện ích mở rộng hỗ trợ môi trường sandbox hoặc testnet, cho phép các nhà phát triển tinh chỉnh và xác thực các dự án của họ mà không phải chịu gánh nặng quản lý cơ sở hạ tầng. Sau khi sẵn sàng, họ có thể tiếp tục lưu trữ nó trên Demeter hoặc xuất thiết lập của mình dưới dạng cấu hình Terraform hoặc Kubernetes—hai công nghệ được sử dụng rộng rãi để quản lý cơ sở hạ tầng.

Nền tảng cấp thấp dưới dạng dịch vụ (PaaS)

Nhiều dịch vụ hệ sinh thái Cardano cung cấp API dựa trên web để tạo điều kiện thuận lợi cho các tương tác Blockchain ở mức độ trừu tượng cao (ví dụ*: Block Frost, Koios, GoMaestro, v.v.). Các dịch vụ này loại bỏ sự phức tạp khi tương tác với lớp thành phần cơ bản. Tuy nhiên, các dự án cần tinh chỉnh hiệu suất hoặc những dự án yêu cầu quy trình làm việc linh hoạt hơn cũng sẽ yêu cầu quyền truy cập ở cấp độ thấp hơn, bao gồm:

 • Truy cập trực tiếp vào các giao thức nhỏ Ouroboros Node-to-Node & Node-to-Client;
 • Truy cập trực tiếp vào các điểm cuối Ogmios WebSocket & HTTP;
 • Truy cập trực tiếp vào điểm cuối HTTP của cardano-submit-api;
 • Truy cập trực tiếp PostgreSQL vào dữ liệu đồng bộ hóa cardano-db;
 • Truy cập trực tiếp vào điểm cuối HTTP của Kupo

Một số giao thức Blockchain cung cấp dịch vụ ở các mức độ trừu tượng khác nhau, cả trừu tượng hóa API cấp cao và điểm cuối giao thức cấp thấp. Ví dụ*: các giải pháp cung cấp “node như một dịch vụ” đã trở nên phổ biến. Tương tự, Demeter mang đến cho các nhà phát triển sự linh hoạt để làm việc ở mức độ trừu tượng phù hợp với nhu cầu của họ, cho dù họ yêu cầu giao diện đơn giản hóa hay quyền truy cập giao thức sâu hơn. Tính linh hoạt này có thể nâng cao sức hấp dẫn và khả năng sử dụng của hệ sinh thái Cardano, thu hút nhiều nhà phát triển và trường hợp sử dụng toàn diện hơn.

Mô tả kỹ thuật của Demeter

Demeter cung cấp môi trường đám mây được Cardano Foundation theo cụm. Một cụm đại diện cho một nhóm các tài nguyên và công cụ tính toán mà các dự án khác nhau có thể sử dụng đồng thời theo cách được kiểm soát và đo lường. Các cụm có bản chất co giãn, nghĩa là chúng tự động thu được nhiều tài nguyên hơn khi cần và thu hẹp lại trong thời gian nhàn rỗi.

Dự án Demeter được định nghĩa là một hoặc nhiều nhà phát triển tương tác với cụm để xây dựng và triển khai Cardano dApps. Trên mỗi cụm, nhà phát triển có thể kích hoạt nhiều tiện ích mở rộng khác nhau để truy cập các dịch vụ hữu ích khác nhau, chẳng hạn như:

 • Node Cardano: các phiên bản được quản lý, đồng bộ hóa đầy đủ của node Cardano có thể được truy cập thông qua mạng riêng bằng các giao thức nhỏ Ouroboros.
 • Cardano DB-Sync: phiên bản được quản lý của cardano-db-sync. Dữ liệu có thể được truy xuất thông qua truy cập SQL trực tiếp vào các phiên bản PostgreSQL có tính sẵn sàng cao.
 • Cardano Ogmios: các phiên bản Ogmios có tính sẵn sàng cao có thể được Truy cập trực tiếp thông qua WebSocket hoặc HTTP.
 • Cardano Submit API: các phiên bản riêng tư, cân bằng tải của cardano-submit-api có thể được Truy cập trực tiếp qua HTTP để gửi các giao dịch Cardano được tuần tự hóa.
 • Cardano Oura Webhooks: cho phép các nhà phát triển tạo các hành động theo sự kiện tự động để phản hồi các sự kiện blockchain Cardano do Oura cung cấp.
 • Cardano Kupo: chỉ mục chuỗi nhẹ và có thể định cấu hình cho blockchain Cardano cùng với API HTTP thân thiện với nhà phát triển.
 • Cardano Block Frost RYO: một phiên bản tự lưu trữ của API Block Frost, cung cấp một cổng thực sự cho blockchain Cardano.
 • Cardano Kuber: Thư viện Haskell và dịch vụ API để xây dựng và soạn thảo các giao dịch Cardano.
 • Cardano Hydra Node: node Hydra tự lưu trữ cùng với giao diện người dùng đầu cuối và dashboard hữu ích để đơn giản hóa việc tạo và quản lý các Hydra Head.
 • Marlowe Runtime: cho phép thực hiện các hợp đồng thông minh Marlowe trên blockchain Cardano.

Công cụ toàn diện này hỗ trợ hệ sinh thái Cardano bằng cách hợp lý hóa quá trình phát triển trong một nền tảng thống nhất. Về mặt kỹ thuật, Demeter đơn giản hóa việc truy cập vào dữ liệu và dịch vụ Blockchain đồng thời cho phép tạo ra môi trường thử nghiệm mạnh mẽ.

Để phù hợp với sự hỗ trợ của Cardano Foundation đối với các dự án đóng góp đáng kể cho hệ sinh thái, đặc biệt là những dự án có thể có tác động lớn trong tương lai, chúng tôi đã quyết định cộng tác với TxPipe và cấp cho hệ sinh thái quyền truy cập vào cấp Demeter miễn phí. Bằng cách cơ cấu khoản tài trợ của Quỹ theo cách này, chúng tôi mong muốn giúp TxPipe tiếp cận được nhiều đối tượng hơn, mở rộng sức hấp dẫn của mạng Cardano và thúc đẩy sự đổi mới trên toàn hệ sinh thái.

Đo lường tác động của quan hệ đối tác

Kể từ khi TxPipe kích hoạt cụm cấp miễn phí ở khu vực EU vào ngày 21 tháng 6 năm 2023, một số chỉ số người dùng đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể. Đáng chú ý, trong tháng 8:

 • 386 người dùng mới đã đăng ký
 • 452 dự án đã được tạo
 • 317 khoản tài trợ đã được trao cho người dùng mới*
 • 108 không gian làm việc đã được tạo

Ngoài ra, vào tháng 9:

 • 446 người dùng mới đã đăng ký
 • 525 dự án đã được tạo
 • 391 khoản tài trợ đã được trao cho người dùng mới*
 • 114 không gian làm việc đã được tạo

Với việc tham gia cấp độ miễn phí hoàn tất kể từ ngày 30 tháng 9, Quỹ hiện sẽ xem xét tác động tổng thể của nó, nhằm xác định tính hiệu quả của khoản tài trợ. Nếu những phát hiện này cho thấy lượng người dùng ngày càng tăng thì có thể có thêm cơ hội hợp tác cùng với TxPipe trong các sáng kiến ​​ứng dụng trong tương lai.

Được tài trợ bởi Cardano Foundation (mỗi người dùng mới chỉ nhận được trợ cấp cho dự án đầu tiên họ tạo).

Nguồn bài viết tại đây


Picture

Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới