Skip to main content

Nhóm EDI đã phát hành Công cụ đo lường Phi tập trung

Ngày 30 tháng 10 năm 2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Dự án Chỉ số phi tập trung Edinburgh (EDI) nhằm mục đích đo lường chất lượng Phi tập trung của các mạng Blockchain một cách có hệ thống. Nhóm đã công bố phát hành một công cụ có thể đo lường chất lượng Phi tập trung sản xuất khối cho một số dự án Blockchain. Chúng tôi đã thu thập dữ liệu về Cardano và Bitcoin.

Tiêu chí Phi tập trung

Nhóm EDI đã xác định 8 tiêu chí mà nhóm có kế hoạch đo lường sự Phi tập trung. Các tiêu chí này bao gồm phần cứng, phần mềm, mạng, cơ chế đồng thuận, kinh tế token, ứng dụng máy trạm API, quản trị và địa lý*. Trong hình bên dưới bạn có thể thấy Địa lý và Quản trị có vị trí đặc biệt vì chúng liên quan đến cả 6 tiêu chí còn lại.

Đo lường sự Phi tập trung là một nhiệm vụ phức tạp và nhóm sẽ liên tục giới thiệu các phương pháp mới để đo lường từng khu vực riêng lẻ. Nhóm đã trình bày một công cụ để đo lường sự Phi tập trung của các mạng Blockchain khác nhau. Cụ thể, nó tập trung vào sản xuất khối.

Có một công cụ CLI có sẵn miễn phí trên GitHub có thể thu thập dữ liệu và gán các khối cho từng thực thể đã tạo ra chúng. Từ dữ liệu, có thể quan sát số lượng khối được tạo ra bởi các nhà sản xuất khối riêng lẻ trong một khoảng thời gian nhất định (theo mặc định hàng tháng). Một số số liệu có thể được ứng dụng cho dữ liệu được thu thập để từ đó có thể thu được kết quả cuối cùng (tệp CSV và biểu đồ).

Công cụ này có thể được sử dụng cho các blockchain sau: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Tezos, ZCash.

Có thể tìm hiểu được gì về Bitcoin và Cardano?

Chúng tôi đã sử dụng công cụ dành cho Cardano và Bitcoin để xem có bao nhiêu thực thể độc lập đang sản xuất khối mỗi tháng. Hãy sử dụng tháng Sáu làm tháng tham chiếu.

Trong trường hợp của Cardano, chúng ta chỉ xem xét bảng trong 3 năm qua, vì cơ chế đồng thuận PoS cho phép công chúng tham gia vào quá trình sản xuất khối đã được thực hiện nhờ hardfork Shelley. Như bạn có thể thấy, các khối được tạo bởi hơn 1000 thực thể. operator đa nhóm được liệt kê trên một dòng trong bảng có dữ liệu.

Đối với Bitcoin, chúng ta xem xét dữ liệu trong 6 năm qua. Chúng ta có thể thấy rằng các nhà sản xuất khối đã giảm xuống dưới 20 chỉ một lần vào năm 2022 và vượt quá 30 chỉ một lần vào năm 2019.

Chúng ta hãy cùng điểm qua 25 nhà sản xuất khối hàng đầu cho Cardano và Bitcoin. Kết quả là vào tháng 6 năm 2023.

136.076 khối đã được đúc trong mạng Cardano trong giai đoạn này. 4313 khối trong mạng Bitcoin.

Trong trường hợp Bitcoin, chúng ta thấy tất cả các khối được khai thác trong một bảng vì có ít hơn 25 pool.

Trong trường hợp của Cardano, 24 pool đã đúc được hơn 1000 khối. 279 pool khai thác hơn 100 khối mỗi tháng. 785 pool khai thác ít hơn 100 khối mỗi tháng. 80 pool tạo ra 1 khối mỗi tháng (tức là 1 khối cho 6 epoch). 50 pool lớn nhất đúc hơn 50% số khối mỗi tháng.

Đối với Bitcoin, 2 pool lớn nhất khai thác hơn 50% số khối mỗi tháng (MAV là 2). Chỉ có 6 pool khai thác được hơn 100 khối.

Trong trường hợp của Bitcoin, pool lớn nhất lớn hơn 3,7 lần so với pool thứ năm. Đối với Cardano, tỷ lệ này là 3,1.

Trong trường hợp của Bitcoin, pool lớn nhất lớn hơn 23,9 lần so với pool thứ mười. Đối với Cardano, tỷ lệ này là 3,9.

Trong cả hai trường hợp, pool lớn nhất có vị thế tương đối mạnh so với các pool khác. Bitcoin có một số lượng nhỏ các nhà sản xuất khối (pool) và 5 pool đầu tiên có vị trí quyền lực đáng kể so với các pool khác. Cardano có số lượng lớn các nhà sản xuất khối, nhưng 24 pool đầu tiên chiếm ưu thế (về số lượng khối được đúc).

Lời kết

Sản xuất khối chỉ là một đầu vào để đo lường sự Phi tập trung, nhưng rất có thể nó sẽ là một trong những đầu vào quan trọng hơn. Sản xuất khối phụ thuộc vào việc nắm giữ một nguồn tài nguyên đắt tiền. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy tiện ích mở rộng cung cấp dữ liệu ủy quyền tài nguyên trong tương lai gần. Tải xuống công cụ và thử tự mình xem sự Phi tập trung của Blockchain yêu thích của bạn.

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới