Skip to main content

Thông tin chi tiết về pool Cardano

Ngày 12 tháng 07 năm 2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Trung bình, khoảng 4.000 người ủy thác 17 nghìn ADA cho pool Cardano thông thường. Khoản cam kết trung bình, tức là tiền ADA thuộc sở hữu của nhà điều hành pool, là khoảng 400 nghìn. Các con số chỉ là gần đúng khi chúng đến từ một mẫu dữ liệu nhỏ. Hãy xem xét kỹ hơn các pool trong hệ sinh thái Cardano.

Cách khám phá các pool và dữ liệu cần xem xét

Trong hệ sinh thái Cardano, bạn có thể tìm thấy nhiều công cụ hữu ích để phân tích dữ liệu on-chain liên quan đến pool. Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu từ Cexplorer.

Trong Cexplorer, bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả các pool đã đăng ký và dữ liệu cơ bản. Thông tin quan trọng nhất bao gồm cổ phần (quy mô), độ bão hòa, cam kết (có thể là đòn bẩy cam kết) và phí. Các tham số pool này xác định số lượng khối mà pool có thể đúc trong mỗi epoch, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến phần thưởng stake của cả người vận hành pool và người stake.

Một pool có cổ phần thấp, chẳng hạn như 1,4 triệu ADA (độ bão hòa là khoảng 2%), có cơ hội tạo ra ít nhất một khối mỗi epoch (5 ngày). Khi cổ phần của pool dưới 1 triệu ADA, có rất ít khả năng pool sẽ tạo ra ít nhất một khối trong epoch. Nếu pool không tạo khối, thì pool đó không đủ điều kiện nhận phần thưởng trong một epoch nhất định. Các pool có cổ phần khoảng 8 triệu ADA (độ bão hòa là khoảng 11%) có thể đúc khoảng 7 khối mỗi epoch, đây là một giới hạn tương đối an toàn.

Các pool bão hòa với cổ phần khoảng 72 triệu ADA có thể tạo ra khoảng 68 khối mỗi epoch. Cẩn thận với các pool quá bão hòa (độ bão hòa trên 100%), vì các pool như vậy có tỷ lệ phần thưởng thấp hơn.

Lưu ý cột Khối, nơi bạn có thể tìm thấy số khối mà pool đã đúc trong một epoch nhất định và ước tính số lượng khối mà pool có cơ hội đúc trong epoch đó.

Trong cột Phí, bạn sẽ tìm thấy phí cố định (thường là 340 ADA, đây là cài đặt tối thiểu mặc định) và mức phí biến đổi (margin) được biểu thị bằng %. Phần thưởng dành cho nhà điều hành pool được tạo thành từ hai phần và bao gồm một khoản phí cố định và một khoản phí biến đổi. Phí cố định trước tiên được khấu trừ từ tổng phần thưởng pool, sau đó là tiền phí biến đổi. Phần còn lại được chia theo tỷ lệ cho những người stake. Vì vậy, số tiền phí biến đổi thể hiện phần thưởng cho người vận hành pool.

Hãy lấy một ví dụ. Nếu pool được thưởng 36.000 ADA, 340 ADA phí vận hành pool sẽ được khấu trừ trước. Còn lại 35.660 ADA. Phí biến đổi có thể được đặt bởi nhà điều hành, ví dụ ở mức 2%. Trong trường hợp này, ~713 ADA bị khấu trừ. Người điều hành nhận được phần thưởng là 1.053 ADA (340 + 713 ADA), phần còn lại 34.947 cho tất cả những người stake.

Các nhà khai thác pool không thể giảm phí cố định (nhưng họ có thể tăng nó). Họ cũng có thể tăng phần thưởng của mình thông qua phí biến đổi. Một số có thể đặt phí biến đổi thành 0 và chỉ cần trả phí cố định là ổn. Các nhà khai thác khác đặt mức phí biến đổi từ 1 đến 10%. Tất nhiên, có thể đặt phí biến đổi thành 100%. Trong trường hợp này, những người stake sẽ hoàn toàn không nhận được gì và người vận hành pool nhận được toàn bộ phần thưởng.

Bạn có thể tìm thấy mức phí biến đổi được đặt thành 100% trong các pool cá nhân. Đây có thể là một pool được điều hành bởi một con cá voi ủy thác tiền ADA cho chính nó hoặc một pool do các sàn giao dịch điều hành. Ví dụ, lợi nhuận cao có thể được sử dụng cho các hình thức ISPO khác nhau. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau.

Các cam kết (Pledge) là tiền ADA của người vận hành pool và đại diện cho sự cam kết của họ đối với công việc. Cam kết càng cao thì càng tốt. Điều tốt cho hệ sinh thái Cardano là các nhà điều hành pool có tài sản riêng của họ liên quan đến việc điều hành một pool. Điều này cho thấy cam kết của họ trong việc hành xử vì lợi ích cao nhất của giao thức và những người stake. Nó là cần thiết để làm kinh doanh một cách chất lượng. Hơn nữa, đó là một kiểu phòng chống các cuộc tấn công, vì họ có nguy cơ mất đi tài sản của mình nếu họ không cư xử như mong đợi.

Các pool có số tiền cam kết thấp sẽ gây rủi ro cho mạng, vì hoạt động pool kém hoặc thậm chí các cuộc tấn công chỉ đe dọa các token ADA thuộc về những người stake chứ không phải các token thuộc về nhà điều hành pool. Chỉ ủy quyền cho các pool có đủ cam kết theo quan điểm của bạn.

Một hiện tượng phổ biến là các MPO có một khoản cam kết lớn hơn cho pool đầu tiên (chính) và một khoản cam kết nhỏ hơn cho các pool khác. Tuy nhiên, cũng có những người có cùng một cam kết cho tất cả các pool.

Nếu bạn nhấp vào một pool trong Cexplorer, bạn sẽ nhận được thông tin rất chi tiết bao gồm cả lịch sử.

Bạn có thể thấy rằng pool có mã đánh dấu CRDNS đã bão hòa 100%. Không có lý do gì để ủy ​​thác thêm tiền ADA cho pool này. Cổ phần trực tiếp là 71,97 triệu ADA, cam kết là 200 nghìn ADA và số lượng người stake là 9454. Bạn cũng có thể tìm thấy ngày quỹ được tạo và số lượng khối đã được đúc bởi quỹ này trong toàn bộ quá trình tồn tại của nó.

Bên dưới, bạn sẽ tìm thấy các tab có thông tin chi tiết hơn về Hiệu suất, Khối, Phần thưởng, Người ủy quyền, v.v. Ví dụ: bạn có thể xem danh sách những người stake. Bạn có thể thấy rằng hầu hết những người stake đã ủy quyền từ 100 đến 1000 ADA cho pool hoặc một người stake đã ủy quyền 9,6 triệu ADA cho pool.

Cexplorer giúp bạn phân biệt rõ ràng giữa người vận hành đơn pool (SPO) và đa pool (MPO). Trong trường hợp của MPO, có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các pool của một nhà điều hành.

Có một số lượng tương đối lớn các pool có cổ phần thấp (hàng chục đến hàng trăm nghìn ADA), mức cam kết thấp (hàng trăm đến hàng nghìn ADA) và tỷ lệ phí biến đổi được đặt thành 0. Người điều hành các pool này có thể dựa vào ai đó ủy thác tiền cho họ. Điều này có thể sẽ xảy ra chỉ do nhầm lẫn. Những pool này không khai thác các khối, vì vậy chúng không nhận được phần thưởng. Sẽ không hợp lý nếu ủy thác một lượng nhỏ ADA cho các pool này.

Điều lạ là có tới gần 19 nghìn người stake ủy thác 83,3 triệu ADA cho các pool đã ngừng hoạt động. Ví dụ: gần 2000 người stake ủy thác tổng cộng 28,6 triệu ADA cho pool SOBIT. Các pool đã ngừng hoạt động không còn cơ hội đúc một khối và không nhận được phần thưởng.

Cái nhìn sâu sắc vào các pool

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số thống kê. Dữ liệu trong bảng dưới đây được lấy từ một mẫu dữ liệu nhỏ nên chỉ mang tính chất minh họa. chúng ta đã chọn ngẫu nhiên các pool được liệt kê trong bảng, chủ yếu chọn các pool bão hòa trung bình và cao hơn. chúng ta cố tình đưa các pool BNP, TREZOR, ETO6 và ​​RATS vào bảng.

Trung bình, khoảng 4.000 người ủy thác 17 nghìn ADA cho pool thông thường. Khoản cam kết trung bình, tức là tiền ADA thuộc sở hữu của nhà điều hành pool, là khoảng 400 nghìn. chúng ta không coi các pool do cá voi và sàn giao dịch điều hành là các pool thông thường, vì vậy chúng ta đã cố tình không đưa chúng vào tính toán. Ý tưởng của chúng ta là chọn các pool thông thường do SPO và MPO điều hành mà những người stake thường ủy quyền cho họ.

Sẽ là lý tưởng nếu xử lý tất cả dữ liệu on-chain và có số liệu thống kê chính xác hơn. Thật không may, không có công cụ như vậy tồn tại.

Có một số lượng lớn SPO và MPO điều hành các pool gần như bão hòa, trong khi tỷ suất lợi nhuận và số lượng người stake không khác biệt đáng kể. Có những SPO có mức phí biến đổi được đặt ở mức khoảng 3-4%. SPO có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn có cơ hội đạt được độ bão hòa cao hơn, điều này cũng đúng với MPO.

Pool RATS, được điều hành bởi Charles Hoskinson và có thể phục vụ như một mô hình, có tỷ lệ phí biến đổi được đặt ở mức 10% và cam kết 1 triệu ADA. RATS chỉ bão hòa 7%.

Ủy quyền trung bình thấp nhất cho các pool thông thường là 3K ADA, điều này là do số lượng người stake cao, cụ thể là gần 16K. Mặt khác, ủy quyền trung bình cao nhất là 30,5 nghìn ADA cho một pool có khoảng 2250 người stake. Thông thường các pool bão hòa có 2K người stake trở lên (đúng hơn là nhiều hơn). Tuy nhiên, có thể các pool bão hòa dưới 60% có hơn 4K người stake.

Có thể nói rằng đối với các pool thông thường, độ bão hòa cao tương quan với quy mô cam kết cao hơn, điều này là tích cực. Mặt khác, một khoản cam kết trên mức trung bình không đảm bảo cho sự bão hòa.

Bây giờ, hãy xem xét các pool mà chúng ta không coi là thông thường, tức là các pool được điều hành bởi các sàn giao dịch, cá voi và các thực thể thương mại khác.

Pool BNP được vận hành bởi sàn giao dịch Binance. Pool TREZOR được vận hành bởi nhà sản xuất ví HW Trezor. Pool ETO6 được vận hành bởi sàn giao dịch eToro. Tất cả các pool này được đặc trưng bởi các khoản cam kết thấp. Đối với BNP là 2 ADA, đối với TREZOR và ETO6 thậm chí là 0 ADA.

Các thực thể thương mại không quan tâm đến việc thể hiện sự cam kết của họ với vận hành pool, bởi vì bằng cách chạy các pool, họ chỉ gặp rủi ro về tiền ADA của người dùng. Đồng thời, họ có một số lợi thế mà họ lạm dụng. Trao đổi phục vụ những người dùng không muốn có tiền trong ví của họ. Công ty Trezor có các pool riêng làm cài đặt mặc định trong giao diện người dùng của ví Cardano. Lưu ý rằng Trezor có tỷ lệ phí biến đổi là 10%.

Những gì Trezor làm cũng có thể được quan sát thấy ở các thực thể khác trong hệ sinh thái.

Chỉ có 2 người stake ủy thác phần lớn cho pool Binance và tổng số tiền stake thường là 32,1 triệu ADA. Biên độ được đặt ở mức 6%. Mọi người từ Binance có thể nghĩ rằng ai đó từ bên ngoài có thể ủy thác tiền cho pool của họ. Sàn giao dịch eToro chỉ có một bên stake duy nhất và tỷ lệ phí biến đổi được đặt ở mức 100%. Lưu ý cách trao đổi tối ưu hóa chi phí. Tiền ADA của người dùng được giữ ở ít địa chỉ hơn và được ủy quyền từ những địa chỉ đó cho pool riêng của họ. Các sàn giao dịch sẽ tiết kiệm phí gửi chứng chỉ stake.

Lời kết

Chúng ta có thể khuyên mọi người khám phá các pool thông qua các nhà thám hiểm có sẵn. Đảm bảo rằng bạn đang ủy quyền cho một pool thường xuyên đúc các khối. stake được cho là một thu nhập thụ động, nhưng nó không hoàn toàn miễn phí. Những người stake phải cẩn thận rằng họ ủy quyền cho một pool đã bão hòa và thường xuyên đúc các khối. Nếu pool bỏ lỡ các khối quá thường xuyên, đây sẽ là lý do để ủy quyền ở nơi khác. Thật tốt khi chọn pool của những nhà khai thác làm điều gì đó cho cộng đồng. Tuy nhiên, sự lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào những người nắm giữ ADA.

Điều hành một pool đòi hỏi nhiều thời gian và tài chính, và những người điều hành chắc chắn xứng đáng với phần thưởng mà họ nhận được. Nếu người vận hành pool làm thêm điều gì đó cho cộng đồng, thì việc đó sẽ được đền bù về mặt tài chính. Phần thưởng cho các nhà khai thác có thể được coi là một khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng hoặc hệ sinh thái và nó có lợi cho những người stake từ góc độ dài hạn. Cardano sẽ chỉ thành công nếu nó đáng tin cậy. Việc sản xuất khối không được cung cấp bởi IOG hoặc Cardano Foundation mà bởi hàng trăm nhà khai thác độc lập từ khắp nơi trên thế giới.

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới