Skip to main content

Ai sẽ nhận được phần thưởng ADA khi bỏ phiếu trong kỷ nguyên Voltaire?

Ngày 14 tháng 03 năm 2023

Đại diện Ủy quyền (DReps) sẽ quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến tương lai của Cardano. Liệu họ có nên nhận được phần thưởng cho công việc này? Còn những người nắm giữ ADA đã ủy quyền ra quyết định của họ cho DReps thì sao? họ có nên được nhận thưởng không? Hãy suy nghĩ về điều này và tìm kiếm câu trả lời.

TÓM TẮT

  • CIP-1694 có các thành phần Dân chủ trực tiếp và Dân chủ đại diện.
  • Chúng ta nên tôn trọng nguyên tắc 1 ADA = 1 phiếu bầu, nhưng nguyên tắc này không nên áp dụng khi tĩnh toán quy mô của phần thưởng.
  • Tất cả DReps phải được thưởng một cách công bằng, ngay cả những DRep có số ủy quyền thấp hơn, nhưng đồng thời, chúng ta cần xem xét quy mô của số lượng ủy thác.
  • Nếu tất cả những người nắm giữ ADA không được thưởng mà chỉ DReps được nhận thưởng, thì hệ thống sẽ chỉ dựa vào những người nắm giữ ADA không cần tiền và phải hành xử có trách nhiệm.
  • Hầu hết mọi người sẽ hành xử hợp lý khi bỏ phiếu khi họ đang đưa ra quyết định dựa trên sự giàu có của chính họ.

Dân chủ hoạt động như thế nào

Chúng ta có thể lấy cảm hứng từ việc bỏ phiếu trong các hệ thống Dân chủ. Dân chủ trực tiếp và Dân chủ đại diện là hai hình thức của hệ thống Dân chủ khác nhau về cách thức công dân tham gia vào quá trình ra quyết định.

Dân chủ trực tiếp là một hệ thống trong đó công dân trực tiếp tham gia vào việc ra quyết định. Trong hệ thống này, công dân có quyền đề xuất, bỏ phiếu và đưa ra quyết định về các vấn đề chính sách công. Dân chủ trực tiếp thường được sử dụng trong các cộng đồng nhỏ hoặc trong các nhóm nhỏ, nơi mọi thành viên dễ dàng tham gia và chia sẻ quan điểm của họ.

Mặt khác, nền Dân chủ đại diện là một hệ thống trong đó công dân bầu ra những người đại diện để đưa ra quyết định thay mặt họ. Trong hệ thống này, công dân bỏ phiếu cho các đại diện của họ, những người sẽ đại diện cho lợi ích của họ và đưa ra quyết định về các vấn đề chính sách công. Các đại diện chịu trách nhiệm trước công dân và có thể bị bãi nhiệm nếu họ không đại diện cho lợi ích của mình.

Câu hỏi đầu tiên là: Chúng ta muốn một nền Dân chủ trực tiếp hay một nền Dân chủ đại diện cho Cardano?. Cardano là một dự án toàn cầu và số lượng người nắm giữ ADA sẽ có xu hướng tăng lên. Mỗi thay đổi giao thức mới sẽ tác động đến tất cả người dùng. Dreps, như tên của nó, là những người có thể được những người nắm giữ ADA bầu chọn làm đại diện của họ.

Mặt khác, trong một nền Dân chủ đại diện, mọi người bỏ phiếu cho một số chính trị gia nhất định. Một số thành công và một số thất bại. CIP-1694 đề xuất rằng bất kỳ chủ sở hữu ADA nào cũng có thể đăng ký làm DRep. Nguyên tắc này gần với Dân chủ trực tiếp hơn.

Ai sẽ được trả tiền trong các hệ thống này?

Trong một hệ thống Dân chủ trực tiếp, các cử tri và cá nhân đề xuất các quy tắc mới thường không nhận được tiền cho việc họ tham gia vào quá trình ra quyết định. Điều này là do nền Dân chủ trực tiếp dựa trên nguyên tắc tham gia và cam kết của công dân, trong đó các cá nhân được thúc đẩy bởi ý thức về nghĩa vụ công dân để đóng góp cho quá trình Dân chủ. Trong một số trường hợp, có thể có các ưu đãi hoặc bồi thường tài chính dành cho những cá nhân được yêu cầu nghỉ làm hoặc đối mặt với các gánh nặng tài chính khác để tham gia vào các quá trình Dân chủ trực tiếp.

Trong một nền Dân chủ đại diện, các đại diện được bầu thường được trả tiền cho công việc của họ. Điều này là do vai trò của một đại diện dân cử liên quan đến một lượng thời gian, nỗ lực và trách nhiệm đáng kể. Điều quan trọng cần lưu ý là tiền lương và lợi ích của các đại diện dân cử được trả bởi người nộp thuế.

CIP-1694 bao hàm các yếu tố của cả hai loại hình Dân chủ trên. Người nắm giữ ADA có quyền chọn DRep, nhưng đồng thời, họ có thể tự đăng ký làm DRep và có khả năng đủ điều kiện nhận phần thưởng. Không có giới hạn về số lượng DReps, đây là đặc điểm không giống với một nền Dân chủ đại diện. Ưu điểm của đặc tính này là không có cấu trúc phân cấp xác định với số lượng đại diện và CIP là miễn phí khi làm đề xuất. Mục tiêu của quy định này là giữ quyền lực trong tay những người nắm giữ ADA. Họ có thể quyết định bỏ phiếu cho mình bất cứ lúc nào.

Trả phần thưởng cho ai?

Từ những gì chúng ta đã biết ở trên, sẽ không có phần thưởng nào cho việc bầu chọn ra một DRep. Nếu những người nắm giữ ADA ủy quyền ra quyết định cho DRep, thì về cơ bản, họ đang bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của DRep và không muốn dành thời gian để tự mình đưa ra các quyết định.

Chỉ DReps mới được nhận thưởng cho công việc của họ. Câu hỏi đặt ra là phần thưởng nên tỷ lệ thuận với quy mô của phần ủy quyền hay tất cả đều bằng nhau? vì thời gian và nỗ lực làm việc của họ có thể giống nhau.

Vấn đề là quyền bỏ phiếu không thể ràng buộc với một con người mà là với một đồng ADA ( 1 ADA = 1 phiếu bầu). Bởi vì một người có thể chia cổ phần của họ thành nhiều tài khoản và giả vờ đó là nhiều người.

Nếu cơ chế hoạt động hiệu quả với những người cụ thể, họ sẽ phải sẵn sàng công khai danh tính (không nhất thiết phải cung cấp KYC, nhưng có DID). Không phải ai cũng sắn sàng công khai danh tính và thường mong muốn được ẩn danh. Có vẻ như trong giai đoạn đầu tiên của quản trị trên chuỗi, chúng ta sẽ phải chỉ dựa trên cơ sở bỏ phiếu dựa trên ADA và khả năng ủy thác tiền cho DReps.

Chúng ta nên quan tâm đến vấn đề người giàu không nên giàu hơn, vì vậy theo quan điểm của chúng tôi, gói phần thưởng nên được chia đều cho tất cả các DRep. Lưu ý rằng chúng ta đang nói về quy mô của phần thưởng, không phải quy mô của quyền biểu quyết. Quyền biểu quyết cần phải dựa theo quy mô số stake mà DReps được ủy thác.

Có một rủi ro nếu chúng ta chia đều phần thưởng cho các DRep. Mọi người sẽ có xu hướng đăng ký làm DRep để được nhận phần thưởng chia đều. Về mặt lý thuyết, họ sẽ không cần phải bỏ ra chút nỗ lực nào và sẽ bỏ phiếu bừa bãi cho xong chuyện. Thật không may, về mặt lý thuyết, điều này cũng không thể tránh được nếu chúng ta chỉ sử dụng ADA để bỏ phiếu. Nếu những người tham lam đăng ký DReps chỉ để nhận phần thưởng miễn phí, họ sẽ giảm phần thưởng cho những người dành nhiều thời gian và công sức hơn để nghiên cứu kỹ các vấn đề trước khi bỏ phiều.

Hãy tưởng tượng nếu phần thưởng 100.000 ADA được phân phối cho tất cả các DRep và mỗi người đăng ký được hưởng một phần của phần thưởng mặc dù họ chỉ nắm giữ 1 ADA. Liệu một người như vậy có quyền trở thành DRep, đưa ra quyết định và nhận phần thưởng về mặt lý thuyết cao hơn cổ phần của anh ta không? Có nên có một số yêu cầu về số lượng tiền ADA để đăng ký làm DRep không? Một DRep với 1 ADA có rất ít trọng lượng trong cuộc bỏ phiếu, vì vậy phần thưởng phải phù hợp, tức là sẽ rất thấp nếu tính theo tỷ trọng stake được ủy thác.

Điều này đưa chúng ta trở lại và có lẽ quy mô stake của các DRep riêng lẻ nên được tính đến theo một cách nào đó. Có lẽ phần đầu tiên của gói phần thưởng nên được chia đều và phần thứ hai của gói phần thưởng sẽ dựa trên quy mô của cổ phần. Kích thước của cổ phần có thể được tính đến khi tính toán phần thưởng trong phần đầu tiên, nhưng không theo tỷ lệ. Một số mức có thể được xác định, chẳng hạn như 3 mức, trong đó giới hạn dưới sẽ là 10.000 ADA chẳng hạn. DRep với 9.000 ADA sẽ không được hưởng phần thưởng thuộc nhóm đầu tiên mà chỉ nhận được phần thưởng nhóm thứ hai (phần theo tỷ lệ).

Chúng tôi không có ý định nói rằng đây là giải pháp tốt nhất có thể. Mục tiêu là thưởng cho tất cả các DRep phải được phân bổ một cách công bằng, ngay cả những người có số tiền stake nhỏ hơn, nhưng đồng thời tính đến quy mô của số tiền stake.

Cá voi cũng có quyền bỏ phiếu vì họ có vai trò lớn trong hệ sinh thái Cardano. Tuy nhiên, thông qua bỏ phiếu, cổ phần của họ cũng không nên tăng quá nhiều. Việc chia thưởng chỉ dựa một phần trên quy mô cổ stake sẽ làm giảm bớt phần thưởng của cá voi.

Nói chung, chúng ta nên nghĩ về cách thưởng cho công việc của Dreps chứ không chỉ bản thân việc bỏ phiếu. Điều này rất khó trừ khi chúng ta muốn đánh giá chất lượng công việc của các DRep riêng lẻ hoặc giới thiệu một số cấu trúc phức tạp hơn giống như mối quan hệ giữa nhân viên và chủ lao động.

Nếu tất cả những người nắm giữ ADA không được thưởng mà chỉ DReps được nhận, thì hệ thống sẽ chỉ dựa vào những người nắm giữ ADA mà không quan tâm đến lợi ích và phải hành xử có trách nhiệm. Nghĩa là, họ sẽ đưa ra quyết định có trách nhiệm của riêng mình hoặc ủy quyền biểu quyết cho DReps. Chúng tôi tin rằng hệ thống này có thể hoạt động, vì nhũng người nắm giữ tiền ADA sẽ không bỏ phiếu để cố ý gây hại cho hệ sinh thái Cardano. Số Stake của những người có ý định xấu sẽ luôn thấp. Tất cả những người nắm giữ tiền ADA đều quan tâm đến việc tài sản của mình tăng trưởng thêm và điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu Cardano phát triển mạnh. Hầu hết mọi người sẽ cư xử hợp lý và điều chỉnh việc bỏ phiếu của họ cho phù hợp.

Cũng giống như việc ủy ​​quyền ADA cho một nhóm đóng block trong mỗi epoch là hợp lý, việc đưa ra quyết định đúng đắn hoặc ủy quyền biểu quyết cho DReps cũng hợp lý tương tự.

Tại sao không nên trả thưởng cho người nắm giữ ADA sau khi họ đã ủy quyền biểu quyết cho DReps? Giống như bất kỳ chính phủ nào, chúng ta phải chịu trách nhiệm về ngân sách. Trong trường hợp của Cardano, chúng ta đang nói về ngân sách ADA của dự án. ADA trong kho bạc sẽ được sử dụng để thanh toán nhiều chi phí hơn, đặc biệt là cho việc phát triển giao thức và hệ sinh thái. Những người nắm giữ ADA được trả tiền khi stake và họ không có thêm thu nhập thường xuyên khác. Chỉ nên trao phần thưởng cho những người tình nguyện tích cực trong quản trị và công việc của họ mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Phần thưởng công bằng từ gói phần thưởng sẽ chỉ nên trao cho DReps, bao gồm cả những người có cổ phần nhỏ của riêng họ, không phải những người bầu chọn họ. Điều này phù hợp với cách thức hoạt động của nền Dân chủ đại diện. Tuy nhiên, sức mạnh bỏ phiếu sẽ phản ánh cổ phần, nghĩa là sức mạnh của các phiếu bầu của tất cả những người nắm giữ ADA đã bầu ra đại diện. Sẽ có những DRep có quyền biểu quyết lớn và những DRep có quyền biểu quyết nhỏ cạnh nhau.

Kết hợp mô hình Dân chủ đại diện và Dân chủ trực tiếp có ý nghĩa vì nó không hạn chế các thành viên cộng đồng trở thành DRep và tìm kiếm các đại diện. Các DRep sẽ đạt được số lượng ủy quyền đủ lớn và sức mạnh của họ sẽ rất đáng kể nhưng sẽ có giới hạn.

KẾT LUẬN

CIP-1694 vẫn chưa phải là bản cuối cùng và có thể được thảo luận. Các ý kiến ​​khác nhau về cách thưởng cho những người nắm giữ ADA vì đã bỏ phiếu cho Voltaire. Người ta nói rằng Dân chủ không phải là lý tưởng, nhưng nó là giải pháp tốt nhất có thể có. Điều quan trọng là phải bắt đầu và sau đó sẽ điều chỉnh khi cần thiết. Chắc chắn sẽ có những cá nhân tham lam muốn lạm dụng hệ thống để có lợi cho họ. Những người như vậy sẽ sớm bị phát hiện và điều quan trọng là tiếng nói của đa số luôn chiếm ưu thế. Phần lớn mọi người sẽ cư xử hợp lý vì đó là lợi ích của chính họ. Đối với ngân quỹ của dự án, việc thưởng cho DReps vì công việc mà họ thực hiện là điều hợp lý. Ai muốn nhận phần thưởng, hãy để họ ấy trở thành DReps và hành động để xứng đáng để nhận phần thưởng.

FIMI sẽ ứng cử như là một DReps.

Chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể để bạn có thể bầu chọn cho FIMI trở thành một DReps. Rất mong nhận được sự ủng hộ của cộng đồng!

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới