Skip to main content

Bạn đã sẵn sàng cho Stablecoin thuật toán Djed chưa?

Ngày 02 tháng 12 năm 2022

Sự ra mắt của stablecoin Djed trên mạng chính Cardano được lên kế hoạch vào tháng 1 năm 2023. Djed là một stablecoin thuật toán được thế chấp vượt mức do COTI phát triển. Djed được Phi tập trung và nó có Bằng chứng Dự trữ trên chuỗi. Bài viết này sẽ giải thích các nguyên tắc cơ bản mà stablecoin này hoạt động.

Pic

TÓM TẮT

  • Stablecoin thuật toán Djed hoạt động giống như một ngân hàng trung ương nhưng không có tổ chức phát hành trung tâm.
  • Djed có Proof-of-Reserve trên chuỗi và được Phi tập trung. Không có người trung gian nào có thể lạm dụng tiền gửi.
  • Đồng tiền dự trữ SHEN hấp thụ sự biến động của ADA và đảm bảo rằng có đủ ADA dự trữ.

Djed có Proof-of-Reserve trên chuỗi

Thuật toán Djed nắm giữ tài sản dự trữ. Thay vì được gắn với các loại tiền tệ fiat (tương tự như USDT, USDC hoặc USDA), nó được hỗ trợ bởi ADA (về mặt lý thuyết, nó có thể được hỗ trợ bởi bất kỳ token nào khác trên mạng Cardano) và hoạt động mà không cần tổ chức phát hành trung tâm. Djed hoạt động tương tự như một ngân hàng trung ương có thể kiểm soát số lượng tiền đang lưu hành và do đó giữ giá trị của nó ổn định (sức mua ổn định). Điểm khác biệt chính là Djed giữ giá trị của stablecoin ổn định đối với một tài sản nhất định (ví dụ: USD) bằng cách kiểm soát nguồn cung của nó thông qua thuật toán phi tập trung.

Nếu tiền được đảm bảo bằng vàng, sẽ có tiền trong lưu thông (ví dụ USD) với số lượng tương ứng với lượng vàng dự trữ của ngân hàng. Mọi người phải tin tưởng vào chính quyền trung ương rằng họ chỉ đưa vào lưu thông số USD tương đương với lượng vàng mà họ nắm giữ.

Với việc từ bỏ tiêu chuẩn vàng, các loại tiền tệ fiat hiện tại không được đảm bảo giá trị bằng vàng. Các ngân hàng trung ương theo dõi các sự kiện kinh tế và cố gắng duy trì sức mua ổn định bằng cách kiểm soát lượng tiền trong lưu thông. Điều này được thực hiện với chi phí lạm phát thấp. Tiền Fiat có sức mua ổn định ở các nước phương Tây trong ngắn hạn nhưng có thể mất giá trong dài hạn. Trong thời kỳ thị trường hỗn loạn, lạm phát có thể cao hơn mong muốn, điều này có tác động tiêu cực đến việc duy trì giá trị trong thời gian dài.

Thuật toán Djed duy trì giá trị của stablecoin ở mức 1 USD. 1 DJED phải luôn có giá cả thị trường (sức mua) tương đương với 1 USD và người dùng có thể nhận lại được lượng ADA có giá trị USD tương ứng cho DJED.

Người dùng có thể đúc đồng ổn định DJED bằng ADA. Để đúc 1 DJED, họ sẽ cần đủ số ADA (có thể là vài Lovelace) để có giá trị chính xác là 1 USD. Điều này có nghĩa là nếu ADA có giá thị trường là 1 USD, thì có thể đúc 1 DJED bằng 1 ADA. Nếu giá cả thị trường của ADA là 0,5 USD, thì người dùng sẽ cần 2 ADA để đúc 1 DJED. Chúng ta tạm bỏ qua các khoản phí.

Người dùng có thể lấy lại ADA bằng cách "trả lại" DJED. Thuật toán Djed sẽ ghi nhận số DJED được hoàn lại và trả cho người đổi lượng ADA tương ứng theo tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm đó. Nếu giá cả thị trường của ADA tăng lên 2 USD, người dùng sẽ nhận được 0,5 ADA cho 1 DJED.

Quá trình đúc và đốt được Phi tập trung và hoàn toàn tự động. ADA được dự trữ trong quá trình đúc DJED. Còn trong quá trình đốt DJED, ADA được lấy ra từ nguồn dự trữ.

Djed có Proof-of-Reserve trên chuỗi. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra và xem có bao nhiêu DJED đang lưu hành và bao nhiêu đồng ADA được dự trữ bất kỳ lúc nào. ADA dự trữ không thể bị bên thứ ba lạm dụng vì ADA dự trữ chịu sự kiểm soát của hợp đồng thông minh.

Các đồng ổn định DJED sẽ được hỗ trợ bởi ADA giống như tiền pháp định từng được hỗ trợ bởi vàng. USD có sức mua tương đối ổn định, vàng dễ biến động hơn và tiền điện tử bao gồm cả ADA rất dễ biến động. Làm thế nào để đối phó với điều này?

Bạn có thể đã nhận thấy rằng giá trị USD trong khoản dự trữ có thể giảm so với cùng một lượng DJED được đúc. Nếu có 1000 DJED đang lưu hành, giá trị tài sản dự trữ cũng phải là 1000 USD. Khi ADA được giữ, giá trị dự trữ tính theo USD cũng dao động theo giá cả thị trường của ADA.

Hãy minh họa điều này với một ví dụ. Nếu giá trị ADA là 1 USD và người dùng khai thác 1000 DJED bằng cách thế chấp vào dự trữ 1000 ADA. Tất cả các đồng ổn định DJED đều có thể được trả lại (đốt) và người dùng lấy lại ADA của họ. Tuy nhiên, nếu giá cả thị trường của ADA đột ngột giảm xuống 0,5 USD, giá trị tài sản dự trữ lúc này chì còn là 500 USD. Để trả lại (và đốt) 1 DJED, thuật toán phải trả lại 2 ADA cho người dùng. Như vậy, nếu đốt 500 DJED (trả lại 1000 ADA) thì dự trữ sẽ chỉ còn là 0.

Giải pháp sẽ là cần phải dự trữ nhiều ADA hơn. Nói cách khác, cần phải có một khoản dự trữ được thế chấp vượt mức so với DJED đã được đúc ra. Điều này sẽ đảm bảo thực hiện bằng một đồng tiền dự trữ SHEN.

Đồng tiền dự trữ SHEN

Nếu có gấp đôi số lượng ADA dự trữ, tức là 2000 ADA, thì vấn đề giá trị dự trữ về 0 được mô tả ở trên sẽ không xảy ra. Có thể đổi / đốt tất cả 1000 đồng ổn định DJED và người dùng sẽ nhận lại tổng cộng 2000 ADA trị giá 1000 USD.

SHEN là đồng tiền dự trữ. Giá trị của nó không ổn định và không được hỗ trợ bởi các tài sản khác. Mọi người có thể đúc SHEN tương tự như DJED. Giá trị của SHEN ban đầu sẽ được đặt thành 1 ADA.

Picture

Thuật toán Djed sẽ chỉ cho phép đúc các đồng ổn định DJED nếu có đủ ADA dự trữ theo một tỷ lệ nhất định. Giả sử rằng giá cả thị trường của ADA là 1 USD và ai đó mua 3000 SHEN. Người mua trả 3000 ADA cho cùng một lượng tiền SHEN. Điều này đưa 3000 ADA vào dự trữ. Giờ đây, có thể đúc 1000 đồng ổn định DJED cho 1000 ADA. Sẽ có 4000 đồng ADA (trị giá 4000 USD) trong kho dự trữ và 1000 đồng ổn định DJED đang được lưu hành.

Ngay cả khi giá cả thị trường của ADA giảm xuống 0,25 USD, thuật toán có thể đổi tất cả 1000 Djed từ những người nắm giữ và trả lại ADA cho họ với tỷ lệ 4 ADA trên 1 Djed.

Rõ ràng, nếu tỷ lệ dự trữ ADA so với DJED đang lưu hành dưới 400%, thuật toán sẽ không đổi SHEN từ những người nắm giữ vì những người nắm giữ DJED được ưu tiên.

Thuật toán sẽ chỉ đổi SHEN nếu tỷ lệ trên 400%. Ngoài ra còn có một giới hạn trên, cụ thể là 800%, từ đó không thể đúc thêm SHEN nữa.

Picture

ADA dự trữ được chia thành hai phần. Phần đầu tiên là số lượng ADA phải đảm bảo giá trị tính theo USD của tất cả các DJED đang lưu hành. Đây là những khoản nợ phải trả. Phần còn lại sẽ là vốn chủ sở hữu.

Nếu giá cả thị trường của ADA vẫn là 1 USD, thì 1000 ADA là nợ phải trả và 3000 ADA là vốn chủ sở hữu tương ứng với tất cả những người nắm giữ SHEN. Trong ví dụ của chúng tôi, có 3000 đồng tiền SHEN đang lưu hành. Dựa trên sự biến động của đồng ADA, tỷ lệ giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu sẽ thay đổi.

Nếu giá cả thị trường của ADA tăng lên, sẽ có nhiều ADA hơn trong phần vốn chủ sở hữu của khoản dự trữ hơn là nợ phải trả. Với giá trị ADA là 2 USD, 500 ADA đủ để trang trải giá trị USD của 1000 DJED đang lưu hành. Điều này có nghĩa là sẽ có 3500 ADA trong phần vốn chủ sở hữu của khoản dự trữ so với 3000 SHEN. Trong trường hợp này, bán SHEN sẽ có lãi. Người nắm giữ SHEN có thể nhận lại nhiều ADA hơn khi giá cả thị trường của ADA tăng lên.

Nếu giá cả thị trường của ADA giảm xuống 0,5 USD, nợ phải trả sẽ là 2000 ADA và trong phần vốn chủ sở hữu của khoản dự trữ cũng là 2000 ADA (1000 USD) so với 3000 SHEN. Những người nắm giữ SHEN bán sẽ không sinh lãi và có thể thuật toán thậm chí sẽ không cho phép họ làm như vậy nếu tỷ lệ giảm xuống dưới mức tối thiểu 400%. Có thể có lãi khi cân nhắc mua SHEN.

Phí ADA sẽ được trả cho việc đúc DJED và SHEN, sẽ được đưa vào quỹ dự trữ. Điều này sẽ làm tăng lợi nhuận cho những người nắm giữ SHEN.

Có thể xảy ra trường hợp DJED sẽ mất chốt (peg) nếu ADA bất ngờ giảm xuống rất thấp. Thậm chí 4000 ADA có thể không đáng giá 1000 USD tương ứng với 1000 DJED đang lưu hành. Những người nắm giữ DJED sẽ phải chờ giá cả thị trường của các đồng ADA tăng lên hoặc hy vọng có nhu cầu về SHEN. Sẽ có thể bán DJED bất kể việc gỡ chốt.

KẾT LUẬN

Các ví dụ trong bài viết là tĩnh. Trên thực tế, sự phát triển của các giá trị sẽ diễn ra linh hoạt, đồng thời quá trình đúc và đốt DJED/SHEN sẽ diễn ra liên tục.

Djed chỉ là một thuật toán sẽ hoạt động theo các quy tắc được xác định rõ ràng và có thể theo dõi trực tuyến số lượng DJED/SHEN đang lưu hành và số lượng ADA dự trữ. Mọi người sẽ có thể đánh giá rủi ro và lợi ích của việc mua SHEN. Người dùng muốn tự bảo vệ mình khỏi sự sụt giảm tiềm năng về giá trị của ADA có thể mua DJED hoặc bán nó nếu họ nghĩ rằng tâm trạng của thị trường đang được cải thiện. Những người có khả năng chịu nhiều rủi ro hơn có thể mua SHEN và đảm bảo kiếm thêm lợi nhuận từ nó. DJED không chỉ quan trọng đối với các nhà đầu cơ mà còn đặc biệt đối với những người dùng muốn sử dụng một hệ thống tài chính thay thế. Chuồng ngựa là một thành phần quan trọng cho các dịch vụ DeFi.

Nguồn: tại đây

Đọc thêm các bài viết khác về Djed tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới