Skip to main content

Bầu thành viên mới của Ủy ban Hiến pháp

Ngày 12 tháng 06 năm 2024 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Ủy ban Hiến pháp (CC) ban đầu sẽ bao gồm bảy thành viên. Bốn trong số này sẽ được bổ nhiệm từ các tổ chức đã thành lập: IOG, Cardano Foundation, Emurgo và Intersect MBO. Ba thành viên còn lại sẽ do cộng đồng bầu chọn. Ngày cuối cùng để đăng ký ứng viên cho vai trò này là ngày 10 tháng 6 năm 2024. Danh sách bao gồm 22 ứng viên. Quá trình bỏ phiếu dự kiến ​​​​bắt đầu vào ngày 13 tháng 6 và sẽ tiếp tục đến ngày 23 tháng 6. Trong bài viết, bạn sẽ tìm thấy liên kết đến nền tảng bỏ phiếu và danh sách các ứng cử viên.

Thời gian tạm thời

Hành trình quản trị bắt đầu với một giai đoạn tạm thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt đầu quản trị trên chuỗi một cách an toàn trong khi vẫn duy trì sự tuân thủ hiến pháp tạm thời. Nửa cuối năm 2024 được dành cho việc xây dựng hiến pháp dứt khoát dựa vào cộng đồng. Giai đoạn tạm thời này kết thúc với việc phê chuẩn trực tuyến phiên bản cuối cùng của Hiến pháp, dự kiến ​​sẽ diễn ra sau Hội nghị Hiến pháp ở Argentina, vào tháng 12 năm 2024. Vai trò của Ủy ban Hiến pháp Lâm thời bao gồm việc cho phép giai đoạn đầu của hard fork Chang.

Nhiệm kỳ và bầu cử của Ủy ban

Các thành viên của ủy ban phục vụ với nhiệm kỳ một năm, với các cuộc bầu cử hàng năm để xác định thành phần của ủy ban. Nếu DReps và SPO bày tỏ bỏ phiếu Bất tín nhiệm, một cuộc bầu cử sớm hơn có thể được tiến hành. Mặc dù công việc của ủy ban không được trả lương nhưng các đề xuất của ban quản trị nhằm đưa ra khoản bồi thường vẫn được cho phép.

Cửa sổ bỏ phiếu

Thời gian bỏ phiếu ngắn được ấn định từ ngày 13 tháng 6 (21:45 UTC) đến ngày 23 tháng 6 (21:45 UTC), được thực hiện thông qua Summon Platform có thể truy cập được thông qua ví Cardano.

Thông báo kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử, cụ thể là ba thành viên CC lâm thời mới, sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 6 lúc 12:00 UTC.

Ứng viên

Mọi chủ sở hữu ADA đều có cơ hội tự đề cử làm thành viên ủy ban, dẫn đến một nhóm ứng cử viên đa dạng bao gồm các cá nhân và tập đoàn. Quá trình tuyển chọn bao gồm không yêu cầu sàng lọc hoặc tiêu chí sơ bộ, mặc dù ứng viên phải trả lời một số câu hỏi đơn giản. Những phản hồi này đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá để chủ sở hữu ADA đưa ra quyết định bỏ phiếu sáng suốt, đặc biệt liên quan đến đóng góp của ứng cử viên cho hệ sinh thái Cardano và quan điểm của họ về tầm quan trọng của quản trị trên chuỗi.

Kiểm tra các ứng cử viên và câu trả lời của họ.

Điều kiện và cơ chế bỏ phiếu

Tất cả những người nắm giữ ADA đều đủ điều kiện bỏ phiếu, với quyền biểu quyết tỷ lệ thuận với cổ phần ADA của họ. Hệ thống bỏ phiếu theo thứ hạng cho phép cử tri ưu tiên ba ứng cử viên hàng đầu của họ và chọn ba ứng cử viên thay thế.

Phần kết luận

Phạm vi giới hạn của việc đề bạt ứng cử viên và việc không có các cuộc tranh luận được kiểm duyệt có thể ảnh hưởng đến chất lượng của khả năng hiển thị của ứng cử viên. Tuy nhiên, cuộc bầu cử tiếp theo trong vòng một năm sẽ buộc những người đương nhiệm phải chứng minh quan điểm của mình, trong khi những người mới có nguyện vọng phải nêu rõ tầm nhìn của họ đối với Cardano. Dự kiến, các thực thể hiện chưa được bầu—IOG, Cardano Foundation, Emurgo và Intersect MBO—sẽ tranh giành các ghế trong Ủy ban Hiến pháp trong các cuộc bầu cử trong tương lai.

Nguồn bài viết tại đây


Picture

Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới"