Skip to main content

Cách trả thưởng trên Cardano

Ngày 25 tháng 03 năm 2023

Hầu hết những người staking hiểu các nguyên tắc cơ bản của Proof-of-Stake và biết rằng cứ sau mỗi epoch (5 ngày), họ sẽ nhận được phần thưởng từ giao thức nếu pool mà họ ủy thác vào đúc được ít nhất một khối trong epoch đó. Có nhiều sự hiểu nhầm về cách trả thưởng bằng giao thức Cardano. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn.

TÓM TẮT

  • Phần thưởng cho việc staking được tích lũy trong Tài khoản nhận thưởng sử dụng số dư thay vì mô hình kế toán kiểu UTXO.
  • Số dư phần thưởng tăng lên sau mỗi epoch và ADA sẽ tự động được ủy thác cho pool.
  • Số dư phần thưởng không được tính là quyền biểu quyết trong Catalyst. Để ADA được tính, người dùng phải yêu cầu rút tiền thông qua giao dịch trực tuyến.
  • Hệ thống hiện tại không yêu cầu các hành động thường xuyên từ những người staking và tiết kiệm tài nguyên.

Tài khoản nhận thưởng (Reward account)

Cardano sử dụng cái gọi là Tài khoản nhận thưởng để trả thưởng ADA từ việc staking. Một Tài khoản nhận thưởng được liên kết với một địa chỉ cổ phần đã đăng ký. Kế toán kiểu tài khoản (Account) được sử dụng cho các Tài khoản nhận thưởng. Bạn có thể coi nó như một tài khoản có số dư có thể thay đổi.

Tài khoản nhận thưởng không phải là một địa chỉ blockchain cổ điển và không sử dụng kế toán kiểu UTXO. Vì vậy, mô hình kế toán UTXO không được sử dụng để trả thưởng ADA.

Tài khoản nhận thưởng có các đặc điểm sau. Nó chỉ được sử dụng để tích lũy phần thưởng ADA nên không thể gửi tiền cho nó thông qua giao dịch. Số dư của Tài khoản nhận thưởng chỉ có thể tăng lên khi phần thưởng được trả hoặc giảm khi phần thưởng được rút. Chi tiêu từ Tài khoản nhận thưởng yêu cầu chữ ký (thông tin xác thực cổ phần).

Việc rút số dư từ Tài khoản nhận thưởng có thể được thực hiện thông qua giao dịch trực tuyến. Số dư được sử dụng làm đầu vào cho giao dịch, tạo ra một UTXO mới mà người staking nhận được tại địa chỉ blockchain của họ.

Giao thức yêu cầu toàn bộ phần thưởng phải được rút nếu muốn sử dụng. Quy tắc này đảm bảo rằng chỉ có một lần rút tiền trong mỗi epoch cho mỗi khóa staking.

Tiền ADA được tích lũy trên Tài khoản nhận thưởng mỗi epoch và chúng được ủy thác tự động vào cùng pool với tiền staking trước đó. Người dùng không cần phải rút thưởng sau mỗi epoch để tăng cổ phần ủy thác.

Theo giao thức, số dư Tài khoản nhận thưởng không được tính là quyền biểu quyết trong Catalyst, vì chỉ số tiền đang staking mới được tính (không phải phần thưởng). Nếu bạn muốn tăng quyền biểu quyết của mình, bạn cần phải rút phần thưởng để tăng cổ phần của mình.

Tại sao lại phải sử dụng Tài khoản nhận thưởng?

Bạn có thể thắc mắc tại sao pool quyết định triển khai trả thưởng ADA theo cách này. Hãy để chúng tôi giải thích.

Một trong những yêu cầu đối với chức năng staking là nó phải càng tự động hóa cao càng tốt, tức là không yêu cầu người staking thực hiện quá nhiều thao tác. Người staking sẽ nhận được phần thưởng thường xuyên và những phần thưởng này sẽ tự động được ủy thác cho cùng một pool. Những người staking có thể được ủy thác cho cùng một pool trong thời gian dài hơn và họ sẽ không cần phải thu thập (rút) phần thưởng theo cách thủ công cứ sau 5 ngày. Bạn thậm chí không cần phải rút phần thưởng ngay cả khi bạn muốn thay đổi pool.

Nó cũng có lợi cho giao thức và sổ cái vì nếu phần thưởng được trả thông qua các giao dịch trên chuỗi, số lượng phần thưởng sẽ tăng theo cấp số nhân trong một thời gian ngắn sau khi kết thúc mỗi epoch. Một lý do khác là để ngăn chặn việc tạo ra một số lượng lớn UTXO với một lượng nhỏ ADA (Lovelace) trên chuỗi. Có gần 1,3 triệu người staking trong hệ sinh thái Cardano tại thời điểm viết bài. Hãy tưởng tượng bộ UTXO sẽ phát triển nhanh như thế nào nếu nó tăng thêm 1,3 triệu UTXO cứ sau 5 ngày. Sẽ thông minh hơn nếu số dư của Tài khoản nhận thưởng chỉ trở thành UTXO khi người staking muốn sử dụng phần thưởng ADA (chi tiêu ADA).

Nếu một người staking thu thập phần thưởng mỗi năm một lần, thì họ chỉ cần một giao dịch trực tuyến để làm như vậy và chỉ một UTXO mới với nhiều tiền ADA hơn sẽ được tạo. Điều này giúp tiết kiệm tài nguyên đáng kể.

Cơ chế hiện tại minh bạch và thân thiện với người dùng. Tùy thuộc vào ví được sử dụng, người dùng thường thấy những thứ như "tổng số tiền", "số dư" và "phần thưởng". Một số ví có thể chỉ hiển thị "tổng số tiền" và tự động kết hợp số dư và phần thưởng. Ví sẽ cho phép bạn rút phần thưởng thông qua một giao dịch.

KẾT LUẬN

Giao thức Cardano tự động tính toán phần thưởng cho tất cả người tham gia mỗi epoch và trả chúng (số dư sẽ được cập nhật). Người staking chỉ cần theo dõi hoạt động và phần thưởng của pool. Tiền ADA được tích lũy trong Tài khoản nhận thưởng thuộc về người staking và không ai có thể lấy đi. ADA có thể nằm trong Tài khoản nhận thưởng trong nhiều năm và người staking có thể rút chúng chỉ để tăng quyền biểu quyết trong Catalyst hoặc khi họ muốn chi tiêu chúng.

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới