Skip to main content

Cardano sẽ tương thích hơn với Bitcoin và các blockchain khác

Ngày 28 tháng 01 năm 2023

Pic

Sự kiện hard-fork combinator tiếp theo được lên kế hoạch vào tháng 2 năm 2023. Đây là một bản nâng cấp khác của mạng Cardano sẽ mang lại một số cải tiến mới (CIP). Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về CIP-0049. Nó đề xuất hai chức năng tích hợp sẵn mới của Plutus để xác minh chữ ký ECDSA và Schnorr. CIP nhằm mục đích mang lại khả năng tương tác của Plutus với các blockchain khác như Bitcoin, chuỗi bên EVM, v.v.

TÓM TẮT

  • Để tăng khả năng tương tác của các blockchain, chúng cần hiểu nhau ở cấp độ mật mã.
  • Bitcoin sử dụng chữ ký Schnorr, Ethereum ECDSA và Cardano EdDSA.
  • Các nhà phát triển Plutus sẽ có thể xác minh chữ ký Schnorr và ECDSA, đồng thời có thể sử dụng các thuật toán mã hóa này trong ứng dụng của họ.

Làm cách nào để tăng khả năng tương tác của các blockchain?

Giao tiếp giữa những người dùng trong một blockchain dựa trên mật mã. Nói chính xác hơn, thông qua các tin nhắn chứa chữ ký mật mã. Chủ sở hữu ban đầu của token phải sử dụng khóa riêng của họ để tạo chữ ký số. Việc chuyển giá trị từ địa chỉ blockchain sang địa chỉ dựa trên việc xác minh chữ ký số.

Các mạng blockchain khác nhau sử dụng các phương thức chữ ký mật mã khác nhau. Nó giống như hai người nói các ngôn ngữ khác nhau nói chuyện với nhau. Giao tiếp với nhau sẽ là một thách thức khi ngôn ngữ khác nhau. Để cho phép giao tiếp giữa các bên, cần phải dạy họ sử dụng cùng một ngôn ngữ. Trong trường hợp giao tiếp giữa các blockchain, chỉ cần chúng có thể sử dụng cùng một thuật toán mã hóa là đủ.

Ngay từ đầu, Bitcoin và Ethereum đã sử dụng chữ ký mật mã dựa trên Thuật toán chữ ký số Elliptic Curve (ECDSA). Lược đồ này dựa trên đường cong secp256k1. Bitcoin gần đây đã chuyển từ ECDSA sang phương pháp mới thay thế bằng chữ ký Schnorr.

Schnorr Signatures có những lợi thế nhất định so với ECDSA. Vào thời điểm Satoshi tạo ra Bitcoin, công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế. Bằng sáng chế đã hết hạn, cho phép các nhà phát triển Bitcoin tự do thay đổi phương thức chữ ký mật mã được coi là một lựa chọn tốt hơn.

Nhiều dự án blockchain khác sử dụng sơ đồ chữ ký ECDSA hoặc Schnorr phổ biến.

Cardano, giống như Ethereum hoặc Bitcoin trong những ngày đầu tiên, sử dụng mật mã dựa trên các đường cong elip. Không giống như tiêu chuẩn phổ biến trong ngành công nghiệp blockchain, nhóm IOG đã quyết định sử dụng mật mã dựa trên một đường cong elip khác. Cardano sử dụng Thuật toán chữ ký số đường cong Edwards (EdDSA) với đường cong hình elip là đường cong25519 làm đường cong cơ sở. EdDSA cho phép xác minh chữ ký rất nhanh và kích thước chữ ký nhỏ, thuận lợi từ góc độ hiệu suất. Hơn nữa, nó có khả năng chống lại một số loại vectơ tấn công.

Ngoài Cardano, EdDSA còn được sử dụng bởi các dự án khác như Ripple, Monero, Algorand, Solana và các dự án khác.

Để tăng khả năng tương tác của Cardano với Bitcoin, Ethereum và các blockchain khác, Cardano phải có khả năng xác minh chữ ký số mà các thuật toán mã hóa khác đã được sử dụng.

Các chức năng xác minh chữ ký ECDSA và Schnorr sẽ khả dụng

CIP-0049 sẽ tăng khả năng tương tác của Cardano bằng cách cho phép các nhà phát triển tập lệnh Plutus sử dụng các phương thức chữ ký mật mã khác với các phương thức được sử dụng bởi Cardano, tức là EdDSA. Các nhà phát triển sẽ có thể viết các tập lệnh Plutus có khả năng xác thực chữ ký ECDSA và Schnorr.

Nếu các nhà phát triển Plutus cần xác minh chữ ký ECDSA và Schnorr trong ứng dụng của họ, họ sẽ phải tự triển khai các thuật toán cần thiết. Điều này sẽ khiến họ tốn rất nhiều công sức, thời gian và nguồn tài chính. Hơn nữa, nó là một rủi ro bảo mật nhất định. Nhóm IOG đã quyết định thêm các chức năng tích hợp sẵn để cho phép xác minh chữ ký của các thuật toán mã hóa thay thế.

Nhóm IOG sẽ không triển khai các thuật toán mật mã. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng các triển khai tham chiếu được lập trình bằng C có chứa cả hai lược đồ chữ ký đã đề cập. Các tập lệnh Plutus sẽ có thể gọi các hàm từ triển khai C thông qua một kỹ thuật được gọi là liên kết trực tiếp. Việc triển khai tham chiếu được coi là đáng tin cậy và cũng được thử nghiệm theo thời gian thông qua triển khai sản xuất bằng Bitcoin và nhiều dự án khác. Từ quan điểm của các nhà phát triển Plutus, việc sử dụng chức năng mới sẽ đơn giản và dễ dàng.

Ngoài khả năng giao tiếp xuyên chuỗi được tăng cường, các nhà phát triển Plutus sẽ có thêm các thuật toán mã hóa tùy ý sử dụng cho các ứng dụng của họ. Họ sẽ có nhiều lựa chọn thiết kế hơn khi có nhiều chữ ký hoặc chữ ký ngưỡng. Các thiết kế dựa trên Schnorr được các nhà phát triển hiểu rõ và sử dụng rộng rãi.

KẾT LUẬN

CIP-0049 là một bước quan trọng để tăng khả năng tương tác giữa các blockchain và sẽ mở rộng các tùy chọn cho các nhà phát triển Plutus. Hãy nói thêm rằng thay đổi này không phá vỡ bất kỳ chức năng hiện có nào và không ảnh hưởng đến các chức năng tích hợp sẵn khác.

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới