Skip to main content

Cơ sở hạ tầng của Cardano

Ngày 09 tháng 06 năm 2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Nhóm Messari đã phát hành một báo cáo so sánh một số mạng blockchain hiện đại từ góc độ Phi tập trung của trình xác thực. Báo cáo bao gồm Cardano, Avalanche, Near, Solana và Aptos. Thật không may, không có sự so sánh với Ethereum. Báo cáo này rất đáng xem, mặc dù theo quan điểm của chúng tôi, một số thông tin chưa được chính xác. Nhưng chúng ta cũng hy vọng bào cáo cung cấp nhiều thông tin có giá trị.

Tóm tắt

Hầu hết các Trình xác thực được chạy trong các dịch vụ lưu trữ đám mây. Nếu tất cả trình xác thực (pool) đang chạy trên dịch vụ của AWS ngoại tuyến, Cardano vẫn sẽ có thể tạo khối. Nhưng nhiều mạng khác sẽ không như vậy. Hệ sinh thái Cardano có một lượng lớn trình xác thực tự vận hành trên phần cứng của họ.

Phi tập trung stake và cơ sở hạ tầng

Báo cáo tập trung vào việc đánh giá tính Phi tập trung dựa trên Trình xác thực. Nó kiểm tra phi tập trung địa lý và cơ sở hạ tầng trong các mạng Proof-of-Stake. pool đặc biệt quan tâm đến việc phi tập trung trình xác thực và stake theo khu vực tài phán địa lý và cơ sở hạ tầng lưu trữ.

Mọi mạng blockchain hiện có đều phụ thuộc vào Internet vì nó cho phép các node giao tiếp với nhau và định kỳ đạt được sự đồng thuận của mạng (thêm một khối mới với các giao dịch).

Mỗi nhà vận hành node phải đưa ra quyết định về cơ sở hạ tầng. Quyết định này đặc biệt quan trọng đối với những người đang chạy các node tạo khối. Trong mạng Cardano, chúng được gọi là SPO hoặc pool. Trình xác thực lý tưởng phải chạy liên tục, vì vậy người vận hành phải đảm bảo kết nối đáng tin cậy 100% với internet và điện. Một số loại giải pháp chuyển đổi dự phòng là bắt buộc. Ví dụ: một khi kết nối internet bị hỏng, vai trò của node phải được đảm nhận bởi một node dự phòng ở một vị trí khác không bị mất kết nối.

Người dùng thông thường chạy các node đầy đủ không phải giải quyết vấn đề này. Người vận hành các node tạo khối chịu trách nhiệm tạo khối và xác thực các khối do các node khác tạo ra. Họ thường được quyền nhận phần thưởng cho hoạt động này. Trong một số trường hợp, họ thậm chí có thể bị phạt vì phục vụ kém (slashing).

Các nhà khai thác trình xác thực thường sử dụng các dịch vụ đám mây, vì các nhà cung cấp đảm bảo độ tin cậy và khả năng bảo vệ gần như 100% trước các cuộc tấn công mạng. Chạy một node tạo khối từ nhà riêng của bạn có thể tốn kém và mất thời gian hơn. Chi phí hàng tháng để chạy một node sản xuất khối có thể lên tới 1.000 USD mỗi tháng nếu nó cung cấp chất lượng tương tự như chất lượng được cung cấp bởi các dịch vụ đám mây. Những chi phí này bao gồm thay thế phần cứng thường xuyên, internet chuyên dụng, máy chủ nội bộ và các giải pháp chuyển đổi dự phòng.

Trên thực tế, hầu hết các nhà khai thác chạy trình xác thực đều sử dụng dịch vụ đám mây. Cardano, dự án duy nhất được đề cập trong báo cáo, có một tỷ lệ đáng kể các nhà khai thác tự lưu trữ trên các node riêng của họ.

Báo cáo đặc biệt xem xét nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào được sử dụng nhiều nhất về số lượng người xác thực và stake.

Phi tập trung lưu trữ

Như chúng tôi đã chỉ ra, hầu hết các nhà khai thác thích dịch vụ lưu trữ hơn vì đây là một giải pháp đơn giản và đáng tin cậy so với tự lưu trữ. Sẽ là tốt nhất cho việc Phi tập trung nếu hầu hết các nhà khai thác tự lưu trữ trình xác thực của họ. Các nhà khai thác lựa chọn đi theo con đường dễ dàng nhất.

Sẽ là lý tưởng nếu các nhà khai thác sử dụng nhiều dịch vụ lưu trữ và phi tập trung càng đồng đều càng tốt. Tính đa dạng cao hơn và phi tập trung đồng đều các node làm tăng khả năng phục hồi của mạng.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ gặp sự cố nghiêm trọng dẫn đến ngừng dịch vụ, các node Cardano được lưu trữ trên dịch vụ đó có thể ngừng hoạt động. Mạng Cardano sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vì nếu một node trở thành người dẫn đầu vị trí và ngoại tuyến, thì nó không thể đúc một khối mới.

Điều này hoạt động tương tự cho các mạng khác. Những người đã cắt giảm thậm chí có thể trừng phạt một node về mặt kinh tế vì đã không hoàn thành nghĩa vụ dự kiến ​​(hầu hết là sản xuất hoặc xác thực các khối).

Bạn có thể thấy trong hình rằng Cardano đang hoạt động rất tốt vì nó có số lượng Trình xác thực lớn nhất trong số tất cả các mạng được đề cập. Cardano có 2.589 Trình xác thực, ở vị trí thứ hai là Solana với 1.876 Trình xác thực và ở vị trí thứ ba là Avalance với 1.119 Trình xác thực.

Trong trường hợp của Cardano, không có dịch vụ lưu trữ nào có thị phần cao hơn 20%. AWS có đại diện lớn nhất với 16%. Chỉ số này rất cao với các mạng khác. Ví dụ: Aptos và Avalanche sử dụng 40% AWS.

Sự đa dạng của các dịch vụ lưu trữ là rất quan trọng vì nếu một số lượng lớn các node ngoại tuyến, quá trình sản xuất khối có thể dừng lại. Điều này đặc biệt đúng đối với các mạng có tính xác thực giao dịch tức thì (Provable Finality). Các mạng này thường không thể hoàn thành một khối và tiếp tục tiến trình với sự đồng thuận nếu 34% Trình xác thực ngoại tuyến. Cardano được tạo ra mạnh mẽ (sử dụng tính chất xác thực giao dịch Probabilistic Transaction Finality) và có thể tạo ra một khối ngay cả khi chỉ có một tỷ lệ phần trăm nhỏ các node đang chạy (chỉ 10%). Tuy nhiên, tần suất của các khối sẽ thấp hơn (điều này tương tự như tỷ lệ băm của Bitcoin giảm xuống).

Ngay cả khi tất cả các node chạy trên AWS (16%), Contabo (11%), Digital Ocean (10%) và Google Cloud (7%) ngoại tuyến, Cardano vẫn có thể tạo ra một khối mới trung bình cứ sau 40 giây.

Cảnh báo. Vui lòng lấy những con số này làm hướng dẫn. Như chúng ta sẽ trình bày bên dưới, số lượng node trong dịch vụ đám mây không phải là yếu tố quyết định số lượng khối được tạo ra. Stake mới là yếu tố có tính quyết định.

Lưu ý rằng Cardano có một tỷ lệ lớn các trình xác thực tự lưu trữ (6,4%) và đại diện mạnh mẽ trong danh mục KHÁC (27%).

Đối với Solana, tỷ lệ của danh mục KHÁC là hơn 46%. Điều này cho thấy Solana rất nhạy cảm với việc rời bỏ của trình xác thực. Trước đây, chúng ta đã thấy cần phải khởi động lại Solana nhiều lần, điều này có thể liên quan đến độ tin cậy của dịch vụ lưu trữ.

Không rõ từ báo cáo liệu nhóm vận hành có thực sự đếm các node tạo khối (Block producer) hay họ vô tình đếm các node chuyển tiếp (Relay). Trong mạng Cardano, các node tạo khối được ẩn sau các node relay (mỗi node tạo khối có thể nằm sau nhiều node relay). Có khoảng 3200 pool đã đăng ký. Con số chính xác có thể được lấy trực tiếp từ blockchain, nhưng không thể tìm ra máy chủ nào mà pool đang chạy.

Theo số liệu thống kê trong Cexplorer , tổng số node relay trong 10 quốc gia hàng đầu là hơn 2800.

Hãy nói thêm rằng một số SPO vận hành các node relay công khai trên đám mây hoặc tự lưu trữ, đồng thời vận hành các node relay riêng (riêng tư để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công DDoS). Trên thực tế, có thể có nhiều node relay hơn so với dữ liệu có sẵn công khai đề xuất.

Phi tập trung stake

Tương tự như số lượng node được vận hành bởi các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, việc đại diện cho các stake có thể được theo dõi. Dựa trên nghi ngờ của chúng tôi rằng nhóm Messari đã tính các node relay thay vì pool, thông tin này cũng có thể không chính xác. Tuy nhiên, có khả năng là nếu một nhà vận hành pool chạy các node relay tại một nhà cung cấp, thì nó cũng sẽ có một node sản xuất khối ở đó. Tuy nhiên, có thể nhà vận hành có nhiều node relay tại các nhà cung cấp khác nhau hoặc tự lưu trữ một node tạo khối và chỉ có các node relay trong dịch vụ đám mây.

Stake lớn nhất của Cardano (số lượng tiền ADA) là với AWS (35%). Stake lớn thứ hai là với pool KHÁC (27%). Điều này bao gồm 139 nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác. Đó là một kết quả tương đối tốt, nhưng người ta phải cân nhắc rằng nếu các dịch vụ AWS ngừng hoạt động trên toàn thế giới, Cardano sẽ tạm thời chỉ sản xuất 70% số khối.

Đại diện stake là yếu tố quyết định việc sản xuất khối chứ không phải số lượng node trong dịch vụ lưu trữ. Điều này có nghĩa là mặc dù nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ chỉ có 10% số pool (node) Cardano, nhưng nếu stake của tất cả các pool cộng lại là 50%, thì họ sẽ tạo ra 50% số khối.

Người chiến thắng trong hạng mục này là Solana, trong đó phần KHÁC có 46% thị phần. Có lẽ vì những lý do được mô tả ở trên. Avalanche dựa vào AWS với 67% và Aptos là 43%.

Từ quan điểm Phi tập trung giáo khu, việc phi tập trung quốc gia là rất quan trọng.

Aptos sẽ giành chiến thắng ở hạng mục này vì nó có số đại diện tương đối đồng đều của 3 quốc gia hàng đầu (Mỹ, Đức, Hàn Quốc).

Cardano có 24% stake ở Mỹ và 27% ở Đức. Ngoài ra còn có các stake đáng kể ở Canada, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Singapore và Hà Lan. Con số này tương quan với nơi các nhà khai thác đang chạy các node relay (và có thể cả các pool) từ đó. Theo Cexplorer, đó là 30% ở Mỹ và 25% ở Đức.

Hãy chỉ ra một điều nữa có thể không rõ ràng đối với mọi người từ báo cáo này. Ví dụ, tổng số stake của các pool được vận hành từ Đức có thể được tạo thành từ các ủy thác đến từ các nơi khác nhau trên thế giới. Điều này có nghĩa là stake (tiền ADA) không thực tế nằm ở Đức. Các token vẫn được giữ bởi những người stake trong ví của họ (hãy bỏ qua khả năng stake từ các sàn giao dịch tập trung). Dữ liệu cũng không nói bất cứ điều gì về việc Phi tập trung mạng trong bối cảnh ai nắm giữ tiền, tức là ai có thể chạy Trình xác thực. Đây có thể là một pool (nắm giữ hàng chục phần trăm số tiền) hoặc một số lượng lớn các thực thể độc lập. Nó phụ thuộc vào sự phi tập trung của các đồng tiền. Hơn nữa, chất lượng của việc stake phải được xem xét. Cardano có stake thanh khoản cao. Vì vậy, những người stake giữ tiền ADA trong quá trình stake. Trong các mạng khác, trong một số trường hợp, cần phải ủy thác tiền cho bên thứ ba (ít Phi tập trung hơn, rủi ro lạm quyền).

Chi phí để chạy node của riêng bạn là bao nhiêu?

Mức độ tốn kém để chạy node của riêng bạn chủ yếu được xác định bởi nhu cầu về tài nguyên máy tính. Cardano làm rất tốt trong lĩnh vực này.

Avalanche có yêu cầu bộ nhớ (RAM) thấp nhất (16 GB). Cardano yêu cầu 24 GB. Solana yêu cầu bộ nhớ 128 GB. Cardano có yêu cầu lưu trữ ổ cứng thấp nhất chỉ 128 GB. Các mạng khác yêu cầu 500GB đến 2TB.

Nhóm Messary dường như đã phạm sai lầm khi đặt phần ""Yêu cầu stake tối thiểu"" thành 0. Để pool Cardano tạo ra các khối thường xuyên trong mỗi epoch, thực tế pool cần phải có số tiền stake tới hàng triệu đồng ADA. Những thứ này có thể được ủy quyền hoặc cung cấp bởi người vận hành. Trong hệ sinh thái Cardano, có những pool đã bão hòa và không có cam kết (không có stake của nhà vận hành). Có lẽ đây là cách nhóm Messari hiểu nó. Dù sao, một pool không có stake không thể tạo ra các khối.

Điều đáng chú ý là các yêu cầu tương đối cao đối với số lượng tiền cần thiết để chạy trình xác thực trên các mạng khác. Ví dụ: 2000 AVAX (~30.000 USD), 32 ETH (~60.000 USD) hoặc 110.000 ATOM (~1,2 triệu USD).

Rất khó để ước tính cần bao nhiêu đồng ADA của nhà vận hành pool (cam kết) để đạt được độ bão hòa 70-80% của pool thông qua ủy quyền từ các nhà đầu tư. Có những pool đã thực hiện điều đó với số tiền cam kết bằng 0, một số nhà khai thác đặt 500 ADA (160 USD), số khác 500.000 ADA (160.000 USD).

Lời kết

Đầu tiên và quan trọng nhất, điều quan trọng là phải bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến nhóm Messari vì đã đưa Cardano vào loại báo cáo này. Một năm trước đây Cardano có lẽ không phải là dự án đủ tiêu chuẩn.

Các nhóm sản xuất các báo cáo này có thể tương đối khó để tìm hiểu hết được chi tiết của các dự án riêng lẻ và đưa ra các so sánh có liên quan. Các chi tiết luôn quan trọng. Điều quan trọng là có các tổ chức độc lập sẽ so sánh các mạng blockchain từ các quan điểm khác nhau, vì điều này cung cấp cho chúng ta thông tin quan trọng về cách các dự án riêng lẻ đang hoạt động.

Đôi khi tôi gặp ý kiến ​​cho rằng Cardano hoặc bất kỳ mạng nào khác không được Phi tập trung so với Bitcoin vì nó dựa trên các dịch vụ đám mây. Điều quan trọng cần lưu ý là cơ sở hạ tầng cốt lõi của Bitcoin cũng phụ thuộc vào dịch vụ lưu trữ và các khu khai thác lớn. Nếu 2 pool thống trị ngoại tuyến, Bitcoin sẽ tạm thời chỉ tạo ra 50% số khối. Nếu một khu khai thác lớn (hoặc nhiều khu cùng lúc) ngoại tuyến, tỷ lệ băm sẽ ngay lập tức giảm xuống và điều này sẽ làm chậm quá trình sản xuất khối. Trong quá khứ, thiên tai (lũ lụt ở Trung Quốc) đã có tác động làm giảm tỷ lệ băm của Bitcoin.

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới