Skip to main content

Đại diện Ủy quyền sẽ đóng một vai trò mới trong hệ sinh thái Cardano

Ngày 07 tháng 03 năm 2023

Pic

Hệ sinh thái Cardano đang chuẩn bị ra mắt Hệ quản trị phi tập trung (On-chain Governance / Quản trị trên chuỗi). Do đó, các chức danh mới sẽ được giới thiệu: Ủy ban hiến pháp và Đại diện Ủy quyền (gọi tắt là DReps). Mỗi chủ sở hữu ADA sẽ có thể tự đăng ký làm DRep. SPO cũng có thể trở thành DRep nếu họ đăng ký. Điều này cũng tương tự như cách chủ sở hữu ADA ủy thác tiền cho các pool, họ có thể ủy quyền ra quyết định cho các DReps. Giống như số lượng khối mà một pool có thể tạo ra phụ thuộc vào tổng số cổ phần được ủy thác, lượng quyền ra quyết định của một DReps sẽ phụ thuộc vào số lượng token được ủy quyền cho DReps ấy. 

Tại sao vai trò của DReps lại quan trọng đối với Cardano?

TÓM TẮT

  • Chọn một DRep sẽ là một quá trình tương tự như chọn một pool.
  • DReps phải có kiến ​​thức chuyên môn tốt và uy tín đạo đức để trở thành đại diện của những người nắm giữ ADA.
  • Quản trị trên chuỗi có thể linh hoạt hơn nhiều trong việc trao đổi DReps so với trường hợp của Quản trị thông thường.
  • Phi tập trung là nói về phân phối quyền lực, giống như dân chủ.
  • Cardano trước hết phải là một cộng đồng sử dụng và quan tâm đến các giải pháp công nghệ và hệ sinh thái.
  • Pool trong mỗi dự án blockchain có thể được coi là trung tâm quyền lực. Nếu trung tâm quyền lực này bị suy yếu, ai đó phải tiếp quản quyền ra quyết định của nó.

Quản trị trên chuỗi về cơ bản là một hệ thống dân chủ

Nhóm IOG đã quản lý để xây dựng một mạng phi tập trung trong đó việc sản xuất khối được Phi tập trung hoàn toàn. Bất kỳ ai cũng có thể quyết định trở thành nhà điều hành pool (SPO) mà không cần phải xin phép bên thứ ba. Tất cả những gì mà pool cần làm là hiểu biết chuyên môn về công nghệ, phần cứng, bỏ thời thời gian và và/hoặc tiếp thị tốt về mình.

Mỗi chủ sở hữu ADA đã gián tiếp tham gia vào việc sản xuất các khối thông qua một quy trình được gọi là Staking. Họ ủy thác ADA cho một pool đã chọn. Các Pool thay mặt cho người đã ủy quyền tạo khối. Staking có thể được coi là một hình thức bỏ phiếu. Về cơ bản, các SPO trở thành đại diện được chọn và đã giành được quyền sản xuất các khối. Không phải chủ sở hữu ADA nào cũng có thể trở thành SPO vì nhiều lý do. Chọn một đại diện là một cách tự nhiên để tham gia vào việc Phi tập trung của mạng lưới và nhận phần thưởng.

Quản trị với mô hình Đại biểu (Quản trị Đại biểu) tất nhiên phức tạp hơn so với Staking và như đã đề cập trong phần giới thiệu, sẽ có một Ủy ban hiến pháp cùng với DReps. Các thành viên ban đầu của Ủy ban hiến pháp rất có thể sẽ bao gồm nhóm IOG, Cardano Foundation và các đối tác chính của cộng đồng.

Quản trị trên chuỗi rất giống với việc Staking, một loại bỏ phiếu dân chủ để bầu ra những người đại diện cho những người nắm giữ ADA trong việc bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng trên Cardano. Đây là một khía cạnh rất quan trọng của quản trị trên chuỗi vì nó tương tự như những gì mọi người đã biết từ các quốc gia dân chủ. Nhiều người đã từng bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử và có kinh nghiệm với nó.

Hệ Quản trị Đại biểu là một khía cạnh cơ bản của các xã hội dân chủ. Nó cho phép công dân ủy thác quyền ra quyết định của họ cho một nhóm nhỏ hơn gồm các cá nhân được bầu ra, thay mặt họ để đưa ra quyết định. Điều này cho phép quá trình ra quyết định hiệu quả hơn, đặc biệt là trong các xã hội lớn và phức tạp, nơi mọi công dân không thể tham gia vào mọi quyết định.

Giống như các chủ sở hữu ADA, vì nhiều lý do, họ không thể là một SPO và cũng không thể là DRep. Hãy xem tại sao lại như vậy.

Đại diện của ban Quản trị thường được chọn vì chuyên môn của họ trong các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như luật, kinh tế hoặc chính sách đối ngoại. Điều này đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra với lợi ích của kiến ​​thức và sự hiểu biết. Những người sẽ quyết định chọn Cardano phải có đủ điều kiện để thực hiện tốt vai trò của họ. Người làm DReps nên hiểu công nghệ Cardano, có thể ủng hộ các nguyên tắc Phi tập trung và blockhain, tiếp thu quan điểm của cộng đồng, hiểu điều gì là tốt nhất để phát triển giao thức về mặt áp dụng và tiện ích, có thể theo dõi sự phát triển của các dự án khác, và những thứ khác. Tôi không có ý nói rằng mọi DReps phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực, nhưng họ sẽ có thể đưa ra ý kiến ​​xác đáng về những gì họ đang bỏ phiếu.

Các đại diện thường chịu trách nhiệm trước các cử tri của họ, điều này đảm bảo rằng họ hành động vì lợi ích tốt nhất của những người mà họ đại diện. Trách nhiệm giải trình này đảm bảo rằng các đại diện có thể phải chịu trách nhiệm về hành động của họ và có thể bị thay thế nếu họ không hành động vì lợi ích tốt nhất của các cử tri của họ. Người nắm giữ ADA có thể ủy quyền ra quyết định cho bất kỳ DRep nào và thay đổi lựa chọn của họ bất kỳ lúc nào. Do đó, DReps không có được quyền lực tuyệt đối mãi mãi. Họ được bầu chọn và sẽ thực hiện công việc của mình miễn là những người nắm giữ ADA hài lòng với hiệu quả công việc của họ. Quản trị trên chuỗi có thể linh hoạt hơn nhiều trong việc trao đổi DReps so với trường hợp của Quản trị thông thường.

Tính đa dạng là một khía cạnh quan trọng khác của Hệ Quản trị Đại biểu. Các đại diện có thể phản ánh sự đa dạng của các thành phần của họ và đảm bảo rằng lợi ích của các pool khác nhau được đại diện trong quá trình ra quyết định. Điều này đặc biệt quan trọng trong các xã hội có dân số đa dạng, nơi cần đảm bảo rằng tiếng nói của tất cả các pool đều được lắng nghe. Cardano là một mạng lưới toàn cầu và phải phục vụ tốt tất cả mọi người từ các nước phát triển và đang phát triển. Các tác nhân riêng lẻ trong hệ sinh thái có thể có quan điểm khác nhau. Cuộc tranh luận về Staking ngẫu nhiên (Contingent Staking) đã trở nên sôi nổi và chia cộng đồng thành nhiều phe. Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp này, cần phải đưa ra quyết định có lợi cho Cardano về lâu dài.

Để hệ sinh thái phát triển tốt, điều quan trọng là phải có những lập luận thuyết phục cho mọi quyết định và giao tiếp tốt với cộng đồng Cardano. Điều này đòi hỏi DReps phải có kỹ năng giao tiếp tốt và các kênh xã hội đã được thiết lập.

Hệ Quản trị Đại biểu cung cấp sự ổn định cho quá trình ra quyết định. Nó đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra thông qua một quy trình có cấu trúc và có thể dự đoán được, thay vì thông qua sự hỗn loạn hoặc quy tắc đám đông. Sự ổn định này là điều cần thiết để đảm bảo rằng giao thức cùng với toàn bộ hệ sinh thái được quản lý một cách công bằng và chính đáng.

Cộng đồng (những người nắm giữ ADA) phải chắc chắn rằng chính họ là người kiểm soát Cardano chứ không phải các trung tâm quyền lực. Thế giới tự nhiên hướng tới sự tập trung hóa vì quyền lực giúp kiếm tiền. Ngược lại, những người có tiền đấu tranh để có thêm ảnh hưởng. Việc phân phối đồng ADA sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong quá trình ra quyết định. Càng nhiều coin trong tay nhiều thành viên thì càng tốt cho hệ sinh thái Cardano.

Phi tập trung gần với dân chủ

Dân chủ nói chung là một hệ thống Quản trị trao quyền cho công dân tham gia vào quá trình ra quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Mục tiêu cuối cùng của nó là tạo ra một xã hội do nhân dân, vì nhân dân và vì lợi ích tốt nhất của nhân dân.

Phi tập trung là gì? Nó không có gì khác hơn là phân phối quyền lực. Giống như chúng ta cần các khối được tạo ra từ càng nhiều pool độc lập càng tốt, chúng ta cần tất cả những người nắm giữ ADA đưa ra quyết định về quản lý dự án. DReps là cách để đạt được mục tiêu này.

Một phần thiết yếu của nền dân chủ là các cuộc bầu cử công bằng, trong đó tất cả những ai có quyền tham gia đều có thể làm như vậy. Một Quản trị được bầu phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình, tôn trọng luật pháp và có thể thay thế được. Quản trị phải hành động vì lợi ích tốt nhất của người khác và tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử. Phải có sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình trong trường hợp xảy ra xung đột. Điều này đảm bảo tính liên tục và ổn định.

Điều tương tự cũng có thể được viết về nhu cầu quản lý dự án của Cardano. Cardano không phải là một công ty xây dựng mạng lưới cho người dùng. Cardano trước hết phải là một cộng đồng sử dụng và quan tâm đến các giải pháp công nghệ và hệ sinh thái. Việc so sánh với một quốc gia hoặc quốc gia toàn cầu không có biên giới là phù hợp. Do đó, cần phải có một mô hình và cấu trúc quản lý.

Theo quan điểm của chúng tôi, phi tập trung hóa không đồng nghĩa với một cấu trúc thiếu quản trị hay vô Quản trị. Đó là điều ngược lại. Phi tập trung có nghĩa là chia sẻ trách nhiệm chung giữa tất cả người dùng.

Pool của mỗi dự án blockchain có thể được coi là trung tâm quyền lực. Nếu trung tâm quyền lực này bị suy yếu, ai đó phải tiếp quản quyền ra quyết định của nó. Không có ai khác ngoài cộng đồng.

Quản trị trên chuỗi là cách để đạt được việc ra quyết định dân chủ trong quản lý dự án. Các quyết định về các nhu cầu cụ thể của một giao thức, cộng đồng hoặc hệ sinh thái không được đưa ra một cách tập trung mà phải được tập thể thông qua các đại diện được bầu. DReps đại diện cho tiếng nói của cộng đồng và nên duy trì những gì họ đã hứa và những gì mọi người bầu họ làm. DReps phải là những thành viên được tôn trọng của cộng đồng, những người có thể truyền đạt tốt lý do cho các quyết định của họ khi bỏ phiếu trong quản trị trên chuỗi. Sau khi họ ngừng thực hiện tốt vai trò của mình, những người nắm giữ ADA có tùy chọn bầu chọn người khác.

KẾT LUẬN

Hệ Quản trị Đại biểu là điều cần thiết để đảm bảo việc ra quyết định hiệu quả, đầy đủ thông tin và có trách nhiệm phản ánh sự đa dạng và lợi ích của Cardano nói chung. Thoạt nhìn có thể không quá rõ ràng, nhưng quản trị trên chuỗi sẽ là một bước rất quan trọng đối với việc Phi tập trung Cardano nhiều hơn. Bất kỳ ai cũng có thể đề xuất thay đổi thông qua quy trình Đề xuất cải tiến Cardano (CIP). Cộng đồng, thông qua các đại diện của mình, sẽ bắt đầu quyết định việc thực hiện các CIP cụ thể. Do đó, giao thức sẽ nằm trong tay của cộng đồng.

FIMI sẽ ứng cử như là một DReps.

Chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể để bạn có thể bầu chọn cho FIMI trở thành một DReps. Rất mong nhận được sự ủng hộ của cộng đồng!

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới