Skip to main content

Giá trị của Cardano khi Các ứng dụng phát triển

Sự thành công của các ứng dụng trong hệ sinh thái sẽ tác động thế nào đến giá trị của Cardano?

Ngày 06 tháng 09 năm 2022

Sự khác biệt giữa Web2 và Web3 là cách phân chia Doanh thu giữa các ứng dụng và cơ sở hạ tầng bên dưới. Các ứng dụng Web2 hưởng gần như toàn bộ doanh thu và không cần phải chia sẻ với các bên cung cấp hạ tầng bên dưới. Các ứng dụng Web3 thì khác, bởi chúng sẽ vận hành và phụ thuộc vào nền tảng hợp đồng thông minh trên một nền tảng blockchain nhất định, ví dụ như Cardano. Vì vậy, giá trị các ứng dụng Web3 thu được sẽ được phân chia giữa lớp thứ nhất (Layer 1) và các ứng dụng.

Picture

Các ứng dụng Web2 hoạt động thể nào?

Facebook là một công ty hoạt động vì lợi nhuận và đã phát triển nhờ hiệu ứng mạng lớn. Nếu Internet và các giao thức TCP / IP không được tạo ra, Facebook sẽ không bao giờ tồn tại. Mặt khác, giá trị của Internet cũng đang tăng lên nhờ vào các công ty như Facebook và những gã khổng lồ về CNTT khác, vì nó được mọi người sử dụng rộng rãi hơn. Facebook thực chất cũng chỉ là một ứng dụng. Các ứng dụng Web2 nắm bắt được giá trị và không phải chia sẻ doanh thu với các giao thức tạo thành xương sống của Internet.

Picture

Việc tạo ra một mô hình kinh doanh bền vững hay không là tùy thuộc hoàn toàn vào chủ sở hữu ứng dụng đó. Và họ không cần phải chia sẻ doanh thu với bất kỳ bên nào khác. Tất cả mọi người đều có thể đầu tư vào các ứng dụng Web2 dưới dạng cổ phần và công ty có thể trả cổ tức cho các cổ đông. Một công ty thành công có thể tự tạo ra đủ vốn để phát triển dịch vụ.

Chúng ta không thể đầu tư trực tiếp vào Internet hoặc các giao thức cụ thể. Nhưng họ có thể đầu tư vào các công ty đã xây dựng hoạt động kinh doanh của họ trên Internet.

Các ứng dụng Web3 hoạt động thể nào?

Các ứng dụng Web3 phi tập trung phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng blockchain. Nó cung cấp các dịch vụ cơ bản như trao đổi giá trị và khả năng tạo token hoặc triển khai hợp đồng thông minh (như tập lệnh Plutus). Các ứng dụng không thể tự cung cấp sự Phi tập trung và bảo mật cho chính chúng và do đó cần có blockchain. Cơ sở hạ tầng blockchain được sử dụng chung cho tất cả các ứng dụng trong một hệ sinh thái nhất định. Điều này sẽ cho phép chúng dễ dàng kết nối với nhau. Người dùng có thể sử dụng tất cả các ứng dụng có sẵn từ một ví web3.

Picture

Người dùng phải trả phí để sử dụng các ứng dụng Web3. Môi trường cạnh tranh và sự đổi mới công nghệ gia tăng sẽ giảm mức phí xuống. Nhưng một số câu hỏi sẽ nảy sinh.

  • Phí sẽ được phân chia như thế nào giữa cơ sở hạ tầng và ứng dụng blockchain?
  • Doanh thu ứng dụng sẽ được phân chia như thế nào giữa nhóm và chủ sở hữu token của ứng dụng?
  • Sự thành công của các ứng dụng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá trị của Cardano và giá trị của đồng ADA?

Cơ chế phân bổ phí

Khi người dùng trả một khoản phí, nó sẽ luôn bao gồm phí Layer 1 (phí trả cho blockchain). Phí có thể bao gồm thanh toán cho các dịch vụ của ứng dụng (ví dụ như phí đăng ký). Phí ứng dụng có thể được chia nhỏ hơn nữa giữa nhóm phát hành hay chủ sở hữu của ứng dụng và người dùng nắm giữ token của ứng dụng đó.

Hiện nay, chưa có ứng dụng nào đủ thành công về mặt thương mại để có vốn hóa thị trường lớn hơn một nền tảng blockchain cơ bản. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi theo thời gian. Việc chia sẻ doanh thu với những người nắm giữ token sẽ tùy thuộc vào dự án.

Hãy xem xét một ví dụ giả định. Nếu người dùng trả 2 ADA cho một dịch vụ DEX (sàn phi tập trung), mạng Cardano có thể nhận được 0,5 ADA cho phần phí giao dịch và bên ứng dụng sẽ nhận được 1,5 ADA. Tiếp theo, Nhóm phát hành ứng dụng có thể giữ 0,5 ADA và chia 1 ADA giữa những người nắm giữ token của ứng dụng đó. Nếu ứng dụng có được 1.000 người dùng sử dụng thực hiện giao dịch mỗi ngày, thì trung bình mỗi tháng, nhóm phát hành có thể thu được mức phí khoảng 15.000 ADA và những người nắm giữ token sẽ được chia 30.000 ADA. Khoảng 1.000 người dùng không phải là nhiều đối với một ứng dụng thành công về mặt thương mại. Nếu ứng dụng có được 1.000.000 người dùng sử dụng mỗi ngày, chúng ta sẽ đạt được doanh thu 15.000.000 ADA cho nhóm phát triển và 30.000.000 ADA cho chủ sở hữu token mỗi tháng. Nếu bạn nắm giữ 0,1% số token của một ứng dụng thành công như vậy, bạn sẽ nhận được khoảng 30.000 ADA mỗi tháng. Tuy nhiên, có thể một lượng lớn lưu lượng truy cập sẽ diễn ra trên một sidechain và mức phí thu được có thể sẽ thấp hơn.

Nhưng đừng quên mạng Cardano có thể kiếm được khoảng 500.000 ADA phí mỗi ngày nhờ sự thành công của các ứng dụng. Sẽ có thể có nhiều ứng dụng thành công hơn trên nền tảng Cardano. Nếu có 5 ứng dụng như vậy thành công, mạng sẽ kiếm được 2.500.000 ADA mỗi ngày. Chúng ta sẽ phải chờ đợi điều đó. Trong thời gian đầu, có nhiều khả năng sẽ có nhiều ứng dụng với ít người dùng hơn. Có thể mất vài năm trước khi có một ứng dụng thành công đầu tiên xuất hiện. Hiện tại, mạng Cardano chỉ kiếm được khoảng 5.000 ADA mỗi ngày từ tiền phí giao dịch.

Picture

Nếu các ứng dụng thành công, tầm quan trọng và mức độ liên quan của Cardano cũng sẽ phát triển tương tự như tầm quan trọng ngày càng tăng của Internet ngày nay. Các mạng blockchain, không giống như Internet, chúng có các token gốc. Sự thành công của các ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của token gốc của mạng blockchain đó. Các nhà đầu tư có thể quan tâm hơn đến việc mua token của các ứng dụng thành công. Về mặt lý thuyết, lợi nhuận của các ứng dụng thành công có thể tăng nhanh và cao hơn với các khoản thu đến tư phí sử dụng dịch vụ trên ứng dụng. Lợi nhuận này có thể cao hơn đáng kể so với phí mạng blockchain.

Cần lưu ý

Khi mạng blockchain phát triển, mức độ cạnh tranh của các ứng dụng sẽ rất cao. Vì vậy, nắm giữ các token của ứng dụng cũng sẽ rủi ro hơn việc nắm giữ các token gốc của mạng blockchain.

Điều gì sẽ làm gia tăng nhu cầu sở hữu đồng ADA?

Các ứng dụng phụ Phi tập trung thuộc vào bảo mật Lớp 1 (lớp blockchain). Vì vậy, Đây chính là lợi ích của những người nắm giữ đồng ADA. Cardano có một mô hình Quản trị trên chuỗi (Gorvenance on-chain) được liên kết với đồng ADA. Chỉ những người nắm giữ đồng ADA mới có thể quyết định hướng đi trong tương lai của Cardano. Việc cấp vốn cho các dự án từ kho bạc Cardano (Quỹ Catalyst) cũng tương tự. Đây là một lý do khác để giữ đồng ADA. Các nhóm xây dựng ứng dụng có thể quan tâm đến việc tham gia vào việc quản lý mạng Cardano, giống như những gã khổng lồ CNTT có quan tâm đến việc làm cho Internet hoạt động tốt. Người dùng cũng có thể quan tâm đến việc cân bằng sức mạnh giữa họ và các nhóm phát triển. Tất cả các bên quan tâm chỉ có thể làm như vậy thông qua việc sở hữu đồng ADA.

Kiến trúc hiện tại của Internet không cho phép chia sẻ thành công và doanh thu giữa những người sử dụng Internet. Cả Facebook và Google đều không phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng và không phải chia sẻ lợi nhuận. Nhiều công ty có chia sẻ lợi ich, nhưng trên cơ sở là tự nguyện và cũng là vì lợi ích của chính họ. Người dùng cá nhân đơn lẻ có ít cơ hội gây ảnh hưởng đến hoạt động của Interne và các hoạt động của các công ty lớn. Cardano sẽ cho phép tất cả chủ sở hữu đồng ADA được cùng chia sẻ sự thành công của các ứng dụng trong hệ sinh thái. Một phần lợi nhuận sẽ được chia cho họ. Một phần thông qua phí và một phần thông qua khả năng sở hữu và quyết định về cơ sở hạ tầng mà các ứng dụng phải sử dụng. Nó cung giống như là có một token Internet, cho phép bạn nhận được một phần doanh thu của tất cả các công ty sử dụng Internet.

Sự phân bổ quyền lực đang thay đổi khi có sự tham gia của blockchain. Các ứng dụng Web2 phải tuân theo luật, nhưng người dùng không có quyền kiểm soát trực tiếp đối với chúng. Ví dụ, người dùng không thể buộc các gã khổng lồ CNTT không lạm dụng dữ liệu khách hàng. Người dùng bất bình có thể gây áp lực buộc các nhà lập pháp thay đổi luật và sau đó hy vọng rằng những gã khổng lồ CNTT sẽ tôn trọng luật mới. Điều này hầu như không hiệu quả. Hơn nữa, những gã khổng lồ về CNTT thậm trí có thể ảnh hưởng ngược lại đến quyết định của các nhà lập pháp. Cardano sẽ cho phép tất cả người dùng kiểm soát một phần hành vi của các ứng dụng Web3 vì các ứng dụng phụ thuộc công nghệ vào những gì các Layer 1 cho phép chúng thực hiện. Nếu mọi người hiểu quan điểm của sự Phi tập trung, họ sẽ muốn nắm giữ đồng ADA.

Picture

Staking ADA là cách an toàn nhất để đảm bảo thu nhập thụ động trong hệ sinh thái Cardano. Nó không phải là hình thức có lợi nhất, nhưng đối với những người dùng cẩn thận, mức thu nhập có thể là đủ. Đó là một lý do khác để giữ đồng ADA. Việc nhận thưởng từ Staking có thể được coi là sự chia sẻ trong thành công của Cardano và tất cả các ứng dụng. Ngoài việc mong chờ cho giá của đồng ADA có thể tăng lên một cách tự nhiên, việc Staking còn có thể kiếm được khoảng 5% ADA hàng năm.

ADA sẽ là một tài sản có dòng tiền luân chuyển lớn nhất trong hệ sinh thái Cardano. Có thể khẳng định rằng ADA sẽ là một tài sản đảm bảo tính thanh khoản và giá trị thanh toán gốc trong hệ sinh thái Cardano. Mặc dù tôi nghĩ rằng stablecoin sẽ đảm nhận vai trò này, nhưng kinh nghiệm trước đây cho thấy rằng tiền bản địa (token gốc) là phương tiện trao đổi phổ biến trong hệ sinh thái Cardano.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta đừng quên bản chất đầu cơ của Crypto. Nếu Internet có các token đại diện cho khả năng bỏ phiếu hoặc chia sẻ lợi nhuận (như Chúng ta đã nói, các giao thức TCP / IP không tạo ra lợi nhuận), thì có khả năng chúng sẽ có giá trị. Đồng ADA sẽ có giá trị bởi vì bất kỳ thành công nào ở cấp độ ứng dụng sẽ một phần là kết quả của các năng lực được cung cấp bởi nền tảng Cardano. Ngược lại, sự thành công của các ứng dụng sẽ củng cố thêm cho thành công của Cardano. Ngoài ra, thành công có nghĩa là mạng lưới sẽ thu được nhiều phí hơn, do đó, số lượng tiền trong kho bạc Catalyst sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa là, các khoản đầu tư có thể được thực hiện để phát triển hơn nữa hệ sinh thái. Có thể có những ứng dụng sẽ không có token của riêng họ và sẽ chỉ sử dụng đồng ADA và stablecoin. Điều này có thể trực tiếp nâng cao giá trị của đồng ADA. Mặt khác, câu hỏi đặt ra là liệu một mô hình quản trị có ý nghĩa xung quanh đồng ADA có thể được xây dựng cho một ứng dụng Web3 hay không? Có token tùy chỉnh cho điều này sẽ có ý nghĩa nếu việc phân phối là công bằng.


Picture

Hiệu ứng mạng và tương tác trực tiếp của người dùng

Tất cả các ứng dụng Web2 thành công đều dựa trên hiện tượng hiệu ứng mạng. Các công ty có thể thu được lợi nhuận từ hiệu ứng mạng. Trong trường hợp của blockchain, điều này cũng đúng. Làm thế nào để đo lường thành công? Tương tác trực tiếp của người dùng và phí phải trả là những chỉ số quan trọng hơn nhiều so với Khóa tổng giá trị (TVL). TVL có thể chỉ là một con số lớn, nhưng nếu không có người dùng sử dụng giá trị theo một cách nào đó, thì điều đó sẽ là vô ích.

Hiệu ứng mạng ngày càng phát triển làm tăng giá trị của dịch vụ. Blockchain phổ biến và có sẵn trên toàn thế giới. Giống như các dịch vụ trên internet, các ứng dụng Defi có thể được sử dụng bởi mọi người trên toàn thế giới. Có thể mong đợi rằng khi các dịch vụ mới phát triển về mặt công nghệ và có khả năng cạnh tranh với các dịch vụ hiện có, tốc độ tăng trưởng của chúng sẽ tăng vọt. Chúng ta đã thấy những dấu hiệu đầu tiên của điều này với sự ra đời của NFT. Mặc dù lĩnh vực này không hoạt động tốt trong thị trường giá xuống, nhưng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy các dịch vụ phi tập trung có thể trở thành chủ đề thu hút nhanh như thế nào.

Blockchain luôn được hưởng lợi từ sự tương tác của người dùng trước tiên và điều này sẽ luôn nâng cao giá trị của nó. Blockchain có đặc tính là nó có thể dễ dàng kết nối không chỉ người dùng mà còn cả các doanh nghiệp khác nhau. Nhiều người hâm mộ coi blockchain như một mạng ngang hàng, nhưng Peer-to-Business và Business-to-Business cũng là những lựa chọn hợp lệ. Hãy tưởng tượng một ví Cardano cho phép bạn, thông qua danh tính phi tập trung, kết nối với ngân hàng và đăng ký khoản vay. Cùng một ví sẽ cho phép hai doanh nghiệp trao đổi giá trị với nhau. Ví dụ: stablecoin cho cổ phiếu được mã hóa hoặc hàng hóa được mã hóa.

Một khi các công ty lớn hoặc thậm chí các quốc gia bắt đầu sử dụng Cardano, hiệu ứng mạng sẽ phát triển nhanh hơn nhiều so với hiện tại. Chúng ta có thể thấy bước nhảy vọt trong việc ứng dụng. Các lợi ích xã hội và tài chính mà Cardano sẽ mang lại cho mọi người, công ty và quốc gia nhất thiết phải được phản ánh trong giá trị của mạng Cardano. Giá trị của mạng Cardano được thể hiện về mặt kinh tế bằng giá trị của đồng ADA.

Các nhóm xây dựng ứng dụng Web3 sẽ nhằm đạt được doanh thu tối đa thông qua tương tác của người dùng và sẽ muốn giữ nó cho riêng mình với chi phí của mạng blockchain và chủ sở hữu token. Các nhóm phải trang trải chi phí chạy dịch vụ (ví dụ: giao diện người dùng có thể chạy trên dịch vụ đám mây) và phát triển dự án mới. Nếu họ quá tham lam và không muốn chia sẻ lợi nhuận một cách công bằng với những người nắm giữ token, thì có thể dịch vụ sẽ bị sao chép ở đâu đó. Đây là một ưu điểm khác của Web3. Bản chất mã nguồn mở sẽ không cho phép tạo ra dịch vụ có vị trí thống trị. Cũng giống như việc có thể sử dụng công nghệ hiện có để tạo một mạng mới, có thể sao chép một dịch vụ Web3 hiện có. Điều này có thể ghi đè lên các mô hình hiện tại liên quan đến hiệu ứng mạng.

Mặt khác, chủ sở hữu token cần lưu ý rằng các đội cần giữ một phần lợi nhuận và họ được nhận phần thưởng cho dịch vụ thành công. Các công ty như Facebook và Google không nói nhiều với mọi người về việc chia sẻ lợi nhuận và đầu tư vào tương lai. Web3 có thể thay đổi điều này ở một mức độ nào đó vì dòng tiền sẽ minh bạch hơn.

Mã nguồn dễ sao chép, nhưng không phải là cơ sở người dùng. Người ta có thể mong đợi rằng trong một thế giới phi tập trung, sẽ luôn có nhiều áp lực hơn để chia sẻ doanh thu một cách công bằng giữa nhóm và chủ sở hữu token. Mọi người sẽ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với những gì xảy ra với dữ liệu và phí của người dùng. Sự phát triển trong tương lai khó có thể đoán trước được.

Kết luận

Blockchain là một mô hình mới và khởi đầu cho sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh mới. Rõ ràng là một lớp hoàn toàn mới của các mạng blockchain được kết nối với nhau sẽ sớm xuất hiện trên internet. Cardano sẽ là một trong số đó. Cardano sẽ là một lớp phi tập trung định hình lại niềm tin người dùng trên Internet. Quyền lực hiện tại của các bên thứ ba sẽ bị suy yếu theo hướng có lợi cho Cardano nói riêng và mạng lưới blockchain nói chung. Về mặt logic, điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của những gã khổng lồ internet hiện tại, có thể thấp hơn. Mọi người sẽ trả tiền cho các dịch vụ Web3 và một phần phí sẽ là thu nhập cho Cardano và các mạng blockchain khác.

Việc nắm giữ đồng ADA chắc chắn có ý nghĩa, bởi vì bạn không chỉ Staking vào sự thành công của mạng Cardano và do đó là một số ứng dụng Web3, mà bạn còn nắm quyền quyết định đối với cơ sở hạ tầng mà các ứng dụng phải sử dụng. Điều này cung cấp cho bạn một số mức độ kiểm soát đối với cách chúng hoạt động.

Nếu tương lai của chúng ta là được Phi tập trung, tất cả chúng ta phải nắm giữ chìa khóa của nó. Mạng PoS làm cho điều này trở nên khả thi thông qua các đồng tiền bản địa. Nếu chúng ta có chúng, chúng ta sẽ có quyền kiểm soát.

Bài viết này có tham khảo nội dung tại đây.


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới