Skip to main content

MAV của Cardano đã tăng từ 22 lên 36 trong bảy tháng

Ngày 24 tháng 05 năm 2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Vector tấn công tối thiểu (MAV) đã tăng từ 22 lên giá trị hiện tại là 36 trong khoảng 7 tháng. Đây là một sự cải thiện đáng kể với mức tăng khoảng 40%. Mặc dù MAV không phải là một chỉ báo đầy đủ về chất lượng của việc Phi tập trung, nhưng nó là một phần dữ liệu quan trọng. Hãy cùng khám phá chi tiết và phân tích lý do cải thiện trạng thái phi tập trung của mạng Cardano.

Tóm tắt

Hệ số MAV đã tăng kể từ khi sàn giao dịch Binance ngừng staking ADA. Stake kết hợp của 10 nhà khai thác lớn nhất hiện thấp hơn 10% so với 7 tháng trước. Trong cùng thời gian, số lượng địa chỉ đang hoạt động đã tăng gần 300.000 và số lượng stakers là 56.000.

Điều gì đã thay đổi trong sáu tháng?

Vào tháng 10 năm 2022, chúng tôi đã xuất bản bài viết về MAV. Vào thời điểm đó, giá trị của hệ số này là 22. Chúng ta có thể sử dụng giá trị này như một thời điểm và so sánh nó với trạng thái hiện tại. Đó là vào khoảng kỷ nguyên 370.

Vào thời điểm đó, tổng số stake là 25 tỷ ADA (73%) và TVL theo Defillam là khoảng 170 triệu ADA. Sàn giao dịch Binance có Stake đáng kể trong mạng Cardano với hơn 10%, tương đương hơn 2,5 tỷ ADA.

Những thay đổi đáng kể trong hệ sinh thái

Hiện tại, tổng Stake là 22,3 tỷ ADA. TVL là 430 triệu ADA. Lưu ý rằng tổng số stake đã giảm khoảng 2,7 tỷ ADA.

Thay đổi rõ ràng nhất trong bối cảnh stake là việc Binance giảm đáng kể sự tham gia. Stake của sàn giao dịch này đã giảm từ khoảng 2,5 tỷ ADA xuống còn 70 triệu ADA hiện tại. Sự sụt giảm trong stake của Binance tương quan với sự sụt giảm chung trong tổng số stake. Do đó, có thể giả định rằng Binance đứng sau sự sụt giảm về tổng số stake, vì nó đã ngừng stake ADA.

Đây là một tin rất tốt cho việc Phi tập trung. Mặc dù Binance có thể vẫn nắm giữ một số lượng lớn tiền ADA, nhưng nó không stake chúng trực tiếp từ pool của nó. Rất có khả năng Binance hiện không stake tiền ADA của khách hàng.

Một yếu tố khác là sự tăng trưởng của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong DeFi. TVL đã tăng từ 170 triệu lên 430 triệu hiện tại, tăng khoảng 2,5 lần trong 7 tháng.

Một thay đổi đáng kể khác là sự gia tăng số lượng tài khoản nắm giữ tiền ADA, tăng từ 1,987 triệu lên 2,278 triệu trong khoảng thời gian được xem xét. Mức tăng là 291.000. Số lượng đại biểu tăng từ 1.223 triệu lên 1.279 triệu so với cùng kỳ, tăng 56.000.

Tại sao hệ số MAV tăng?

Sự tăng trưởng của MAV là do sàn giao dịch Binance đã ngừng staking ADA. Sự ra đi của một người chơi lớn với Stake lớn đã làm tăng số lượng các nhà khai thác phải hợp tác để có Stake cao hơn 50%.

Thật không may, chúng ta không có dữ liệu lịch sử đầy đủ. Tuy nhiên, như bạn có thể thấy trong bảng bên dưới, 20 nhà khai thác (bao gồm cả Binance) cùng nhau chiếm khoảng 48% tổng số Stake. Hiện tại, 26 nhà khai thác cùng nhau chỉ chiếm khoảng 41%.

Cũng lưu ý rằng Stake của 10 nhà khai thác lớn nhất trước đây là gần 38%, giờ chỉ còn 28%. Đó là mức cải thiện 10% (tương ứng với stake của Binance).

Một điều thú vị cần lưu ý là Stake của AVENGERS, hiện là nhà khai thác lớn nhất, đã giảm nhẹ từ 9 xuống 8,4%. Mặt khác, Stake của các nhà khai thác WAVE, ADALITE, MS, ETORO và những người khác tăng nhẹ.

Nhà vận hành nhỏ nhất được đề cập, JAZZ với stake là 0,5% tổng số stake, là Nhà vận hành đa pool (MPO) giống như tất cả các Nhà vận hành trong bảng.

Lời kết

Các nhà khai thác có động cơ kinh tế để hành xử trung thực bởi vì họ có nguy cơ rằng những người nắm giữ stake sẽ rời đi và họ sẽ không được trả tiền. Nguyên tắc này giống như cách pool hoạt động trong mạng Bitcoin. Nguyên tắc ủy quyền buộc các nhà sản xuất khối phải thực hiện chính xác những gì được mong đợi ở họ. Đây là lý do tại sao hệ số MAV không phải là một chỉ báo đầy đủ. Số lượng staker (trong trường hợp của Bitcoin, đây sẽ là những người khai thác) và quy mô của chúng phải được đưa vào. Các nhà khai thác nhóm có tác động đáng kể đến mạng, cùng với những người nắm giữ tài nguyên lớn nhất (tiền hoặc tỷ lệ băm).

Lý tưởng nhất là nên có 500 pool bão hòa trong mạng Cardano. Thực tế là các khối được tạo ra bởi khoảng 1200 pool. Trong khi hệ số MAV đang tăng lên, chúng ta vẫn còn cách khá xa trạng thái lý tưởng. Các khối nên được tạo ra bởi ít pool hơn với độ bão hòa cao hơn. Lý tưởng nhất là MAV nên tăng trưởng chủ yếu do Stake của các nhà khai thác lớn đang giảm dần.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: xin lưu ý rằng MAV cực kỳ khó định lượng chính xác và về cơ bản là không thể. Là một biện pháp tự nguyện, chúng ta làm những gì có thể để định lượng nó tốt nhất có thể. Bạn có thể đóng góp thông tin chi tiết/thay đổi của mình bất kỳ lúc nào.

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới