Skip to main content

Sancho Netwwork và quản trị của Cardano

Ngày 07 tháng 11 năm 2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Việc chuẩn bị cho việc quản trị on-chain không chỉ diễn ra ở cấp độ xác định các quy tắc và quy trình thông qua CIP-1694 mà còn ở khía cạnh kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu Mạng Sancho. Bạn sẽ tìm hiểu những gì có thể làm được trên mạng này ngày hôm nay.

Sancho Netwwork

Sancho Netwwork là cửa ngõ cho quản trị on-chain.

Hiện tại, nó vẫn đang được phát triển nên nó chạy như một mạng thử nghiệm trên đó các token ADA của mạng thử nghiệm được sử dụng. ADA thực từ mạng chính không được sử dụng.

SanchoNet được xây dựng dựa trên tài liệu CIP-1694 để cho phép thực hiện các hành động quản trị. Bất kỳ ai trong cộng đồng đều có thể tham gia và tham gia vào quá trình phát triển SanchoNet.

Bạn có thể trở thành chủ sở hữu ADA (chủ sở hữu thử nghiệm ADA), vận hành pool stake (SPO) hoặc Đại diện được ủy quyền (dRep).

Chủ sở hữu ADA có thể gửi hành động quản trị. Họ có thể ủy quyền cổ phần của mình cho dRep đã chọn tương tự như cách họ quyết định nhóm nào sẽ ủy quyền ADA.

Vai trò dRep được giới thiệu lần đầu tiên trong CIP-1694. DReps đóng vai trò là đại diện của cộng đồng. Họ là những người phát ngôn trong quá trình quản trị. DReps tích cực tham gia bỏ phiếu về các hoạt động quản trị và ủng hộ lợi ích cộng đồng. Tương tự như các pool, DReps có thể có quyền biểu quyết khác nhau tùy thuộc vào mức độ cổ phần được ủy quyền cho họ.

SPO chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra các khối trên mạng thử nghiệm. Giống như những người nắm giữ ADA, họ có thể bỏ phiếu về các hành động quản trị.

Trong tài liệu CIP-1694, Hiến pháp Cardano chính thức và ủy ban hiến pháp được mô tả cùng với DReps. Tuy nhiên, vai trò thành viên ủy ban vẫn chưa được sử dụng trong SanchoNet (theo như tôi biết).

Nếu quan tâm, bạn có thể tham gia phát triển SanchoNet với tư cách là nhà phát triển. Vai trò này không được mô tả trong CIP-1694. Đây là sự trợ giúp cho sự phát triển của công nghệ quản trị, đây có thể là một trải nghiệm tốt.

SanchNet là một thành phần công nghệ để phát triển và thử nghiệm các công nghệ mà sau này sẽ được sử dụng trong quản trị on-chain. Thành phần này sau đó sẽ được sử dụng trên mạng chính ngay khi tất cả các thành phần off-chain cần thiết được phân phối.

CIP-1694 mô tả bảy loại hành động quản trị:

  • Một kiến ​​nghị nhằm tạo ra tình trạng bất tín nhiệm đối với ủy ban hiến pháp hiện tại.
  • Sửa đổi thành viên ủy ban hiến pháp, ngưỡng chữ ký hoặc giới hạn nhiệm kỳ.
  • Sửa đổi hiến pháp off-chain. Các sửa đổi sẽ được ghi lại dưới dạng hàm băm on-chain của tài liệu văn bản.
  • Bản nâng cấp mạng không tương thích ngược (yêu cầu nâng cấp phần mềm trước).
  • Bất kỳ thay đổi nào đối với một hoặc nhiều tham số giao thức có thể cập nhật, ngoại trừ những thay đổi đối với các phiên bản giao thức chính ('hardfork').
  • Rút ADA từ ngân quỹ Cardano (được phân loại thành nhỏ, vừa hoặc lớn).
  • Một hành động không có bất kỳ tác động nào on-chain ngoại trừ việc được ghi lại on-chain.

Sứ mệnh của SanchoNet là gói gọn các hành động quản trị mà những người tham gia quản trị sẽ cần thực hiện trong các tình huống sử dụng thông thường. Tôi đã tìm thấy một mô tả tuyệt vời trên trang web chính thức của SanchNet, nó rất dễ hiểu và tôi thích nó:

Khả năng của Sancho trong việc hài hòa thực tế thực tế với những lý tưởng cao cả phản ánh bản chất của SanchoNet. Giống như Sancho, sứ mệnh của SanchoNet là phát triển một hệ thống dựa trên thực tế đồng thời được hướng dẫn bởi các nguyên tắc có tầm nhìn xa. Mục tiêu cuối cùng? Để thiết lập một nền tảng trong đó mọi tiếng nói đều có ý nghĩa, bao gồm tính toàn diện và trí tuệ thực dụng trong quản trị.

SanchoNet có lộ trình đánh dấu 6 cột mốc quan trọng. 4 cột mốc quan trọng đã được thực hiện. Trạng thái hiện tại được mô tả trong hình ảnh bên dưới.

Bạn đã có thể đăng ký làm DReps trên SanchoNet. Chủ sở hữu ADA có thể ủy quyền tiền cho các dRep đã chọn và họ có thể bỏ phiếu. Có thể cập nhật ủy ban và rút ADA khỏi ngân quỹ, v.v. Nhóm hiện đang nghiên cứu khả năng thay đổi các tham số của giao thức.

Ý tưởng rằng một ngày nào đó những hoạt động quản trị này sẽ nằm trong tay cộng đồng là rất hấp dẫn và về cơ bản là cần thiết xét theo quan điểm Phi tập trung.

Hiện tại, SanchNet chỉ dành cho chuyên gia CNTT;

Nếu bạn chọn cộng tác trên SanchoNet, vui lòng tham gia IOG Discord. Trong #start-here, chọn 'Tham gia cộng đồng SanchoNet'.

Nếu muốn đăng ký làm SPO hoặc dRep, bạn cần chạy node mạng thử nghiệm của mình và có thể sử dụng dòng lệnh (CLI).

Bạn cần tạo cặp khóa cho dRep và dRep ID thông qua CLI. Điều này cho phép bạn tạo chứng chỉ đăng ký mà sau đó bạn ký và gửi tới SanchoNet.

Hiện tại không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng CLI (theo như tôi biết). Tôi coi đây là rào cản đối với những DReps không có năng khiếu về mặt kỹ thuật nhưng có thứ gì đó để cống hiến cho cộng đồng.

Tôi cho rằng giao diện sẽ được cải thiện ở một số giai đoạn phát triển sau này. Hiện tại, ưu tiên cao nhất của nhóm là triển khai hỗ trợ cho các hoạt động quản trị.

Các công cụ cộng đồng cũng đang được chuẩn bị cho việc quản trị. Ví dụ: Cexplorer sẽ có một tab mới dành cho Quản trị và bạn đã có thể sử dụng nó cho SanchoNet.

Việc sử dụng CLI cũng cần thiết để ủy quyền ADA cho dRep đã chọn.

Theo những gì tôi biết, hiện chỉ có NuFi Wallet có kế hoạch hỗ trợ quản trị trên SanchoNet.

Lời kết

Để Cardano bước vào kỷ nguyên Voltaire, tài liệu và thành phần kỹ thuật phải được chuẩn bị. Cả hai đều đang được thực hiện. Hãy thoải mái khám phá SanchoNet. Mọi thành viên trong cộng đồng đều được hoan nghênh tham gia tích cực vào việc định hình tương lai Cardano.

Nguồn bài viết tại đây


Picture

Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới