Skip to main content

Tất cả những điều bạn cần biết về Hardfork Chang của Cardano

Ngày 19 tháng 01 năm 2024 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

*Hardfork tiếp theo của Cardano đưa chúng ta vào kỷ nguyên Voltaire, hãy nhìn vào bên trong để tìm hiểu xem nó liên quan gì và khi nào.

Cardano hiện đang ở kỷ nguyên Voltaire, giai đoạn cuối cùng của lộ trình Cardano. Kỷ nguyên Voltaire là khi Cardano trở thành một mạng lưới phi tập trung hoàn toàn, thông qua việc ứng dụng quản trị cộng đồng, nơi tất cả các bên liên quan của mạng, tức là mọi người nắm giữ ADA (bạn), đều có thể có tiếng nói trong sự phát triển của mạng trong tương lai.

Chang là Hardfork đầu tiên của kỷ nguyên Voltaire và ở đây chúng ta sẽ thảo luận về những gì nó mang lại cho mạng lưới và người dùng, bắt đầu từ Hardfork là gì (và tại sao chúng lại tốt hơn trên Cardano).

Hardfork là gì?

Hardfork là một sự thay đổi căn bản trong giao thức Blockchain ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các khối và giao dịch trên mạng phi tập trung. Nó yêu cầu tất cả (hoặc phần lớn) các node và Trình xác thực phải nâng cấp lên phiên bản mới của phần mềm.

Nếu không nâng cấp, hai chuỗi blockchain sẽ được tạo, một chạy phần mềm mới và một chạy phần mềm cũ. Ví dụ về điều này xảy ra là Hardfork DAO của Ethereum (2016) và Hardfork Bitcoin Cash (2017).

Tất cả các mạng Blockchain đều có Hardfork, vì đây là cách các mạng phi tập trung được nâng cấp. Tuy nhiên, Cardano thực hiện chúng theo cách khác.

Tổ hợp Hardfork Combinator của Cardano

Cardano sử dụng bộ Hardfork Combinator để đảm bảo rằng, thay vì khởi động lại truyền thống liên quan đến các sự kiện Hardfork trên các blockchain khác, sẽ có sự chuyển đổi suôn sẻ giữa các phiên bản giao thức. Nó cho phép cả phiên bản mới và cũ của sổ cái chạy đồng thời trong một khoảng thời gian trước khi quá trình chuyển đổi sang phiên bản mới hoàn tất.

Điều này đảm bảo rằng toàn bộ lịch sử của Cardano xuất hiện dưới dạng một sổ cái duy nhất. Điều đó cũng có nghĩa là không phải tất cả các node xác thực đều phải cập nhật ngay lập tức—tuy nhiên, những node chạy phiên bản cũ của phần mềm không thể xử lý các giao dịch đăng ký các quy tắc mới của sổ cái. Tìm hiểu thêm trên trang Hardfork Cardano Docs.

Hardfork Chang của Cardano mang đến mạng lưới là gì?

Hardfork Chang được lên kế hoạch vào cuối Quý 1 hoặc đầu quý 2 năm 2024 và sẽ giới thiệu khái niệm quản trị do cộng đồng điều hành có thể tồn tại tối thiểu đối với blockchain Cardano bằng cách thiết lập các khả năng cho cơ chế đồng thuận của cộng đồng on-chain, được điều chỉnh bởi hiến pháp.

Điều này có nghĩa là tất cả các bên liên quan của Cardano (chủ sở hữu ADA) sẽ có thể tham gia vào việc định hình hướng đi của mạng.

Hardfork Chang là sự kiện khởi đầu tất cả, cho phép khởi động việc quản trị Cardano minh bạch năm 2024. Sẽ có ba giai đoạn chính trong quá trình này:

  • Giới thiệu về Đại diện đại biểu (DReps): Một tính năng quan trọng về tương lai của quản trị cộng đồng trên Cardano. DReps hoạt động giống như những đại diện được bầu, ngoại trừ việc người dùng ủy quyền ADA của họ thay vì bỏ phiếu tại thùng phiếu. Những người muốn trở thành DReps có thể bắt đầu đăng ký vào quý 2 năm 2024.
  • Hội nghị Hiến pháp Cardano: Một sự kiện quy tụ tất cả các đại diện quản trị—được chọn từ các hội thảo khác nhau được tổ chức trên toàn thế giới cho đến năm 2024—tại Buenos Aires để soạn thảo phiên bản đầu tiên của Hiến pháp Cardano Điều này sẽ tạo thành nền tảng cho hoạt động quản trị do cộng đồng lãnh đạo của Cardano.
  • Cuộc bỏ phiếu: Để kết thúc năm 2024, cộng đồng Cardano sẽ bỏ phiếu về việc có phê chuẩn dự thảo đầu tiên của Hiến pháp Cardano hay không. Nếu được phê chuẩn, Hiến pháp Cardano sẽ tạo thành nền tảng cho các quy trình và cơ chế quản trị cộng đồng phi tập trung, qua đó định hướng tương lai của blockchain Cardano được quyết định.

Chang: Hardfork lớn nhất của Cardano

Đây là đỉnh cao mà toàn bộ Cardano đã hướng tới trong nhiều năm nay—thông qua tất cả các Hardfork, FUD, thị trường giá xuống, FUD và thị trường giá lên.

Nếu bạn chưa tham gia vào cuộc thảo luận CIP-1694 hoặc tham gia bất kỳ hội thảo quản trị nào thì vẫn còn thời gian, với tư cách là Hiến pháp Toàn cầu Chuỗi hội thảo sẽ được tổ chức minh bạch năm 2024. Hãy xem Tổ chức tập trung vào quản trị do cộng đồng lãnh đạo Intersect để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tham gia.

Nguồn bài viết tại đây


Picture

Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới